TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag

Scandinavian Nonwoven i starkt utvecklingsskede

Pressmeddelande   •   Jan 14, 2016 13:39 CET

Bilden: –Indikatorerna för 2016 ser mycket bra ut”, säger VD Johan Georgson. Foto: Scandinavian Nonwoven.

Scandinavian Nonwoven i Kristianstad utvecklas starkt. Efter satsningar på ökad tjänsteproduktion och hårdare försäljning ökade omsättning med 15 procent förra året och orderläget inför kommande månader är kraftigt upp jämfört med samma period i fjol.
– Det var länge sedan företaget gick så här bra, säger VD Johan Georgson som tog över ledningen för några år sedan.

Sedan grundandet 1982 har Scandinavian Nonwoven etablerat sig som Nordens bredaste leverantör inom sin bransch med viktiga kunder bland byggföretag, sängtillverkare, fordonsindustri och luftfilter. Förra året omsatte verksamheten 32 miljoner och sysselsatte åtta.

Efter att ha arbetat i företaget sedan mitten av nollnolltalet tog 79:an Johan Georgson över VD-skapet 2011 och köpte samtidigt en tredjedel av aktierna av sin far Ulf som förvärvade företaget i slutet av nittiotalet. Samtidigt klev även kollegan Bengt Wannehag in som delägare. Sedan dess har Johan arbetat med att utveckla verksamheten.

För ett par år sedan deltog Scandinavian Nonwoven i programmet Skånska Snabbväxare, en återkommande satsning i regi av Region Skåne som bygger på analys, utbildning och nätverkande mellan företag.

– Programmet innefattade en serie om tio föreläsningar där affärsstrategier och företagsledning belystes från olika infallsvinklar. Under tre dagar hade vi även besök av en managementkonsult som gick igenom verksamheten. Utfallet blev mycket lyckat och en del av den utveckling som nu sker hänger helt klart samman med de operativa förändringar programmet inspirerade till, menar Johan.

Att erbjuda marknadens bredaste nonwovensortiment är fortsatt huvudfokus, men i nya strategin spelar tjänsteproduktion större roll. Genom delägarskap i en fabrik i Litauen erbjuds sömnad och vid anläggningen i Kristianstad genomförs bland annat arkning och omrullning.
– Anledningen till att verksamheten kompletterades med arkning en gång i tiden var för att öka attraktionskraften mot sängindustrin, men numera beskär vi även för många andra kundgrupper. Vad det handlar om är att förenkla beställarens process. I fråga om sömnad är det framför allt aktörer inom luftfilter och absorbenter vi arbetar för.

– Genom att marknadsföra våra tjänster bredare har vi mycket att vinna. Som ett led i satsningen anställer vi snart en ny medarbetare i produktionen här i Kristianstad och investerar samtidigt i utrustning för perforering. Efterfrågan på den här typen av förädling finns i en rad sammanhang, exempelvis bland massörer som vi levererar mycket till. Med perforerade ark rivs nya snabbt och enkelt av, säger Johan.

Scandinavian Nonwoven skördar inte bara framgångar på hemmamarknaden, med 75 procent av omsättningen, utan också utomlands där försäljningen är koncentrerad till de nordiska grannländerna. Med en raffinerad logistik tillgodoses exportkundernas behov lika snabbt som de svenska.

Vid sidan om det starka orderläget inför kommande månader signalerar många av Scandinavians Nonwovens kunder att de avser att öka beställningarna under året, enligt Johan. Han räknar med ett nytt gynnsamt år.
– Som indikatorerna för 2016 ser ut blir ökningen minst lika stor som för 2015, avslutar han.

Scandinavian Nonwoven är medlem i TEKO