Scandinavian Organics

Scandinavian Organics påminner om anmälningsperioden för utnyttjande av teckningsoptioner

Pressmeddelande   •   Dec 28, 2015 16:51 CET

Anmälningsperioden för att teckna aktier i Scandinavian Organics AB (publ) (”Scandinavian Organics” eller ”Bolaget”) med stöd av teckningsoptioner är den 4 januari 2016. Varje teckningsoption ger rätten att teckna en ny aktie i Scandinavian Organics för 15,00 SEK.

Anmälningssedeln finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.scanorganics.com, samt på Mangold Fondkommissions hemsida, www.mangold.se.

De som har sina teckningsoptioner på en depå ska kontakta sin bank/förvaltare för att utnyttja sina teckningsoptioner.

Preliminär tidsplan för utnyttjande av teckningsoptioner:

  • 4 januari 2016: Anmälningsperiod för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner
  • 7 januari 2016: Avräkningsnotor skickas ut
  • 12 januari 2016: Likviddag för avräkningsnotor
  • Vecka 4 2016: Beräknad leverans av aktier

För ytterligare information, kontakta:

VDNils Wetterlind Telefon+46 72 223 68 88 Emailnils.wetterlind@scanorganics.com

Scandinavian Organics AB (publ) är en producent av ekologiska matprodukter till konkurrenskraftiga priser genom att använda svenska ekologiska råvaror som annars inte kommer in i näringskedjan; grönsaker som inte anses se ut som ”standard”, värphöns, köttben och mycket annat. På bara drygt ett år har Bolaget vuxit kraftigt och Bolagets produkter ligger nu centrallagerlagda inom ICA-koncernen (50 procent marknadsandel av dagligvaruhandeln i Sverige) och säljs även i ett stort antal Coop och City Gross. Från januari finns även Bolagets produkter centrallagerlagda hos Axfood (Hemköp och Willys). Företaget har även gjort stora framsteg inom den offentliga sektorn, framförallt inom skol- och äldreomsorgen. Bolaget är noterat på Nordic MTF under kortnamnet SCO MTF och Bolagets Mentor och likviditetsgarant är Mangold Fondkommission AB.