Scandinavian Outcomes AB

Scandinavian Outcomes AB expanderar

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2010 09:22 CET

Scandinavian Outcomes AB expanderar.

Martin Petersen, Msc, PhD, kommer från 1 december 2010 ansvara för att bygga upp Scandinavian Outcomes ABs verksamhet i Danmark. Martin har en gedigen erfarenhet av personal- och projektledning i internationella kliniska projekt, och kommer att ansvara för Scandinavian Outcomes  affärsutveckling och projektledning av medicinska projekt som helt eller delvis utförs i Danmark.

Om Scandinavian Outcomes AB

Scandinavian Outcomes AB är ett svenskt tjänsteföretag som arbetar med att förbättra användningen av receptbelagda läkemedel med värdeskapande medicinska projekt och tjänster. På uppdrag av våra kunder i läkemedelsindustrin genomför vi oberoende kvalitetsinitiativ, observationsstudier eller patient compliance program som syftar till att förbättra användningen av marknadsförda läkemedel. Vi erbjuder även konsultation och uppdragsutbildningar inom dessa områden. För mer information, vänligen kontakta VD David Becedas, tel 0761-64 76 00.

-----

Scandinavian Outcomes AB expanderer.

Martin Petersen, Msc, PhD, skal fra 1. december 2010 etablere den svenske virksomhed Scandinavian Outcomes AB i Danmark. Martin har solid erfaring med personale- og projektledelse i internationale kliniske projekter, og bliver nu ansvarlig for Scandinavian Outcomes  forretningsudvikling samt ledelsen af virksomhedens medicinske projekter som udføres i Danmark.

Om Scandinavian Outcomes AB
Scandinavian Outcomes AB er en svensk, uafhængigt konsulentvirksomhed, som arbejder med at forbedre kvaliteten af anvendelsen af lægemidler i de Skandinaviske lande. På vegne af vores kunder i medicinalvarebranchen gennemfører vi værdiskabende medicinske projekter og initiativer i samarbejde med læger og hospitalsafdelinger. Fx udfører vi kvalitetsinitiativer, observationelle studier og patient compliance programmer. Endvidere tilbyder vi kurser og workshops indenfor disse områder.
For yderligere information kontakt venligst Adm Direktør David Becedas, tel 0046 0761 64 76 00.

-----

Scandinavian Outcomes AB is expanding.

From 1st of December Martin Petersen, M Sc, PhD, will be responsible for establishing Scandinavian Outcomes AB in Denmark. He has extensive experience from line management as well as project management in international clinical projects. Mr Petersen will be responsible for business development and project management in medical projects conducted entirely or partly in Denmark.

About Scandinavian Outcomes AB

Scandinavian Outcomes is a Swedish independent consultancy company dedicated to healthcare quality improvement initiatives in the Scandinavian countries. Recognizing the interdependence of the pharmaceutical and healthcare value chains, we design and implement independent quality initiatives, observational studies and patient compliance programs that aim to improve patient outcomes in real-life medical practice. In addition we offer tailor-made educational courses and consulting services within these areas. For more information, please contact David Becedas, CEO, tel +46 761 64 76 00.