Scandinavian Pile Driving SPD AB

Scandinavian Pile Driving SPD AB får ny återförsäljare i Tyskland

Pressmeddelande   •   Jul 11, 2012 23:41 CEST

Swedish

Scandinavian Pile Driving SPD AB kommer de närmaste åren förutom Skandinavien att fokusera på export.

SPD AB tillverkar borr och pålmaster för montage på grävmaskiner, samt många andra produkter inom borr, entreprenad och grundläggningsbranchen, och vi känner oss redo att exportera våra kvalitetsprodukter. 

Vi är stolta att kunna berätta att vi nu startat sammarbete med en ny återförsäljare som främst ska ta hand om marknaden och kunderna i Tyskland, Österike samt Schweiz. 

Vi hälsar vår nya återförsäljare välkommen, Mr Rainer Obert och hans företag Soil & Rock Technologies, lokaliserat i Hemsbach i Tyskland 

English

Scandinavian Pile Driving SPD AB is during next coming years, except for Scandinavia also focusing on exports. 

SPD AB manufacture drilling and piling mast attachments for excavators, and many other products in the drilling, construction and foundation industry, and we are ready to launch our high quality products for export. 

We are proud to announce that we have now started cooperation with a new dealer that primarily takes care of the market and customers in Germany, Austria and Switzerland. 

We welcome our new dealer, Mr. Rainer Obert and his company Soil & Rock Technologies located in Hemsbach in Germany

New dealer:

Soil & Rock Technologies

Att: Mr Rainer Obert

Weschnitzsiedlung 11

695 02 HEMSBACH

GERMANY

+49 176 66 00 34 25

 

 

 

 

 

 

 

Scandinavian Pile Driving SPD AB med fabrik i Sala, tillverkar borrnings-aggregat, pålnings-aggregat, och många andra entreprenad-utrustningar.

Företaget har all sin kompetens under samma tak, från produktutveckling, konstruktion, skärande bearbetning, svetsning, montage samt montage av hydraulik.

De flesta av våra produkter är trådlöst fjärrstyrda, och SPD AB har utvecklat sin egen fjärrstyrning, där stora möjligheter finns för kunderna att få kundanpassat för varje ändamål.

SPD AB har även egen tillverkning av Hydraulhammare på fabrik i Syd Korea, och tillverkning av komplett serie med rivnings-utrustning på fabrik i Italien.

Scandinavian Pile Driving SPD AB plant in Sala, manufactures drilling unit, piling units, and many other construction equipment.

The company has all his skills under one roof, from product development, design, machining, welding, assembly and installation of hydraulics.

Most of our products, wireless remote, and the SPD AB has developed its own remote control, where significant opportunities exist for customers to obtain customized for each purpose.

SPD AB also has its own production of the Breakers at the factory in South Korea, and manufacturing of complete range of demolition equipment on the factory in Italy.