Scandinfo Marketing Research

ScandInfo genomför Granskningskommissionens undersökning i Göteborgs Stad

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2013 08:00 CET

ScandInfo Marketing Research har fått i uppdrag av den oberoende Granskningskommissionen i Göteborgs Stad, att genomföra en enkätundersökning som riktar sig till alla anställda och förtroendevalda i förvaltningar och bolag inom staden. Syftet med undersökningen är att ge Göteborgs Stads medarbetare och förtroendevalda en möjlighet att ge sina bilder av det som har hänt vad gäller oegentligheter inom staden. Det innebär att 49 000 personer kommer att få möjlighet att svara på enkäten

- För Granskningskommissionen är det oerhört viktigt att undersökningen genomförs av ett oberoende undersökningsinstitut. Eftersom vårt uppdrag är att utreda om det finns något särskilt som skapat grogrund för oegentligheter inom Göteborgs Stad, ser vi det som en självklarhet att vi gör detta på ett seriöst sätt och att alla inom staden ska få göra sina röster hörda, säger Erik Amnå, ordförande i Granskningskommissionen.

- Vi är väldigt glada över att ha fått det stora förtroendet att genomföra undersökningen på uppdrag av Granskningskommissionen. Det är en viktig undersökning och vår ambition är att leverera ett resultat som visar vad anställda och förtroendevalda inom staden tycker, säger Josefine Björnsson, undersökningsledare på ScandInfo Marketing Research.


Fakta om undersökningen

Undersökningsperiod: februari-mars 

Målgrupp: 49 000 anställda och förtroendevalda i förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad

Undersökningens syfte: Utreda om det finns något särskilt som skapat grogrund för oegentligheter inom Göteborgs Stad

 

ScandInfo är ett av Sveriges ledande marknads-undersökningsföretag inom kundtillfredsställelse och varumärkesutveckling. Vi fokuserar på att göra lösningar där marknadsinformation blir till konkreta verktyg för att nå uppsatta mål.

Vi vänder oss till företag som har stor tilltro till värdet av starka varumärken och nöjda kunder.