Scania AB

Scania bokslutskommuniké januari-december 2009

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2010 09:38 CET

- Rörelseresultatet sjönk till MSEK 2 473 (12 512), resultat per aktie sjönk till 1,41 (11,11) kronor
- Nettoomsättningen minskade med 30 procent till MSEK 62 074 (88 977)
- Kassaflödet uppgick till MSEK 5 512 (1 774) för Fordon och tjänster
- Styrelsen föreslår en utdelning på SEK 1,00 (2,50) per aktie

Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. En växande del av verksamheten utgörs av produkter och tjänster inom service och finansiering, som garanterar Scanias kunder kostnadseffektiva transportlösningar och hög tillgänglighet. Scania är verksamt i ett hundratal länder och har 35 000 anställda. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Sydamerika med möjlighet till globalt utbyte av såväl komponenter som kompletta fordon. Under 2008 uppgick faktureringen till 89 miljarder kronor och resultatet efter skatt till 8,9 miljarder kronor.

Scanias pressreleaser finns på www.scania.com