Scania AB

Scania delårsrapport januari-juni 2009

Pressmeddelande   •   Jul 23, 2009 11:46 CEST

- Rörelseresultatet sjönk till MSEK 523 (7 635) och resultatet per aktie sjönk till 0,04 (6,94) kronor
- Nettoomsättningen minskade med 34 procent till MSEK 30 288 (45 885)
- Kassaflödet uppgick till MSEK 1 908 (2 844) för Fordon och tjänster
- Scania förutspår en fortsatt låg nivå på efterfrågan under tredje kvartalet

Se bifogad PDF för mer information.

Kontaktpersoner:
Per Hillström
Investor Relations
tel. +46 8 553 502 26
mobil tel. +46 70 648 30 52

Erik Ljungberg
Corporate Relations
tel. +46 8 553 835 57
mobil tel. +46 73 988 35 57

Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. En växande del av verksamheten utgörs av produkter och tjänster inom service och finansiering, som garanterar Scanias kunder kostnadseffektiva transportlösningar och hög tillgänglighet. Scania är verksamt i ett hundratal länder och har 35 000 anställda. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Sydamerika med möjlighet till globalt utbyte av såväl komponenter som kompletta fordon. Under 2008 uppgick faktureringen till 89 miljarder kronor och resultatet efter skatt till 8,9 miljarder kronor.

Scanias pressreleaser finns på www.scania.com