Scania AB

Scania flyttar tillverkning till Södertälje

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2006 14:32 CET

MBL-förhandlingar har genomförts och avslutats om att flytta produk-tionen av axlar och växellådor vid anläggningarna i Falun och Sibbhult till Södertälje. Samtidigt har beslut fattats om att koncentrera den europeiska reservdelshanteringen till Belgien.

Alla anställda som berörs kommer att erbjudas fortsatt anställning i Scania. Samtidigt arbetar företaget med att hitta ersättningsindustrier till de berörda orterna.

– Vi agerar nu för att vara långsiktigt konkurrenskraftiga och kunna behålla arbetstillfällen i Sverige, säger Scanias produktionsdirektör Per Hallberg.

Flytten av den strategiska axel- och växellådsproduktionen till Södertälje innebär att Scania får produktion och produktutveckling i nära anslutning till varandra, något som ger både kvalitets- och kostnadsfördelar.

– Komponenter och artiklar som inte är strategiska, kan komma att tillverkas av andra. Här har vi stora förhoppningar om att hitta intressenter som vill ta över delar av verksamheten i både Falun och Sibbhult, säger Per Hallberg.

Flytten av reservdelshanteringen till Belgien ger flera fördelar. Närheten till hu-vuddelen av Scanias kunder och leverantörer innebär högre tillgänglighet och lägre kostnader. I Södertälje kommer ett regionallager för de nordiska markna-derna att behållas.

Flytten av verksamheterna kommer att vara genomförd inom en treårsperiod, och den årliga besparingen beräknas bli cirka 300 Mkr.

För ytterligare information, kontakta:

- Hans-Åke Danielsson, presschef, tel 08 553 856 62
- Gunnar Boman, Manager Corporate Communications, tel 070 550 86 06
- Cecilia Edström, Senior Vice President Corporate Relations, tel 070 588 35 57


Lokala presskonferenser kommer att hållas idag kl 16:00 vid Scanias anläggningar i Falun och Sibbhult. Vid dessa kommer även representanter för bolagets tekniska ledning att närvara.

Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samtindustri- och marinmotorer. En växande del av verksamheten utgörs av produkter och tjänster inom service och finansiering, som garanterar Scanias kunder kostnadseffektiva transportlösningar och hög tillgänglighet. Scania är verksamt i ett hundratal länder och har 30 000 anställda. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Sydamerika med möjlighet till globalt utbyte av såväl komponenter som kompletta fordon. Under 2005 uppgick faktureringen till 63,3 miljarder kronor och resultatet efter skatt till 4,7 miljarder kronor.

Scanias pressreleaser finns på internet, www.scania.com