Lindholmen Science Park

Scania går in i Lindholmen Science Park

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2011 07:25 CET

Lindholmen Science Park har stegvis utvecklats och är idag ett tydligt nationellt centrum för viktiga delar av svensk fordonsutveckling. Detta är skälet att Scania nu satsar på en mer aktiv roll i samarbetet genom ett partnerskap med Lindholmen Science Park och öppnar ett första kontor i Göteborg. Ett ökat behov av samarbete mellan den traditionella fordonsindustrin och andra parter och aktörer är grunden till etableringen.

– Lindholmen Science Park är ett utmärkt exempel på initiativ i syfte att samla och samordna den kunskap och kompetens som finns bland landets företag och myndigheter samt högskolor och universitet. Genom detta partnerskap vill Scania bidra till att Lindholmen Science Park forsätter att utvecklas som nationellt nav för samordning av forskning och utveckling inom till exempel transporteffektivitet och trafiksäkerhet. Det gynnar alla parter och stärker Sveriges internationella konkurrenskraft, säger Scanias forsknings- och utvecklingschef Per Hallberg.

– Det här är ett stort genombrott för oss, säger Niklas Wahlberg, vd på Lindholmen Science Park. Vi har sedan tidigare flera projektsamarbeten med Scania och att de förstärker sin närvaro med en fysisk närvaro är oerhört glädjande. Utöver forsknings- och utvecklingssamarbeten med Chalmers och Göteborgs universitet så har vi även inlett ett samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, för att samla den nationella kompetensen och öka Sveriges globala konkurrenskraft.

Scania utvecklar och tillverkar alla strategiskt och konkurrensmässigt viktiga komponenter i egen regi eller i strategiska samarbeten med andra ledande aktörer. Bolagets forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, där drygt 3 000 personer är verksamma vid Scania Tekniskt Centrum i Södertälje. Arbetet omfattar hela produktutvecklingskedjan - från kartläggning av kundbehov, omvärldsfunktioner, och konkurrenter, via grundläggande forskningsinsatser, konstruktionsarbete, kundkliniker och långtidsprovning, till kvalitetsuppföljning och miljöhänsyn.

Lindholmen erbjuder näringsliv, högskola och samhällsaktörer en internationell utvecklingsmiljö och nätverk, vilket resulterar i framgångsrika samarbeten och innovationer. 

De projekt och uppdrag som drivs inom Lindholmen Science Park kännetecknas av gränsöverskridande samarbete, både gällande kompetens, organisation och mellan olika länder.

För mer information, kontakta:

Niklas Wahlberg, vd Lindholmen Science Park AB, 031-764 70 60, niklas.wahlberg@lindholmen.se eller

Hans-Åke Danielsson, presschef Scania, tel 08 553 856 662,

hans-ake.danielsson@scania.com

Anita Bengtson, kommunikationschef Lindholmen Science Park, tel 031-764 70 20, anita.bengtson@lindholmen.se

Lindholmen Science Park är en internationell arena för forskning och utveckling inom Transport, ICT och Media i samarbete med aktörer inom näringsliv, högskola och samhälle.