Scania AB

Scania i brasilianskt miljösamarbete om vidareutveckling av etanol- och gasdrivna motorer

Pressmeddelande   •   Nov 26, 2009 15:10 CET

Scania och Vale Soluções em Energia S.A. (VSE) har tecknat en avsiktsförklaring om samarbete för utveckling av ny teknik för etanol- och gasdrivna industrimotorer för den brasilianska marknaden.

VSE planerar att utveckla och tillverka en serie motorer för stationär drift
(s k single speed) som ska baseras på Scanias grundmotorer. Det handlar om motorer som används för generering av elektricitet och för drivning av pumpar och kompressorer i maskiner inom till exempel gruvnäringen och jordbruket.

– Den brasilianska marknaden för stationära motorer i de aktuella segmenten uppskattas till cirka 3 000 motorer per år. Ett framgångsrikt partnerskap mellan Scania och VSE har därför en stor kommersiell potential, säger Robert Sobocki, Senior Vice President och chef för Scania Engines.

Scania, som har mer än 20 års erfarenhet av etanoldrift, ska förutom att leverera grundmotorerna bistå med kompetens för utprovning och utvärdering av tekniken.

I Brasilien finns stor tillgång till de råvaror, till exempel sockerrör, som används för att tillverka alternativa bränslen med mycket låg klimatpåverkan och utan konflikt med livsmedelsproduktionen.

Vale Soluções em Energia ingår i den brasilianska Vale-gruppen, som är ett av världens största gruvföretag, och fokuserar på utveckling av nya tekniska lösningar för att minska klimatbelastningen vid utvinning av kol, liksom på användning av förnyelsebara bränslen.

Principöverenskommelsen mellan Scania och VSE undertecknades i närvaro av Sveriges näringsminister Maud Olofsson och Brasiliens energiminister
Edson Lobão, som under torsdagen besökte Södertälje för att bland annat ta del av Scanias arbete med att minska klimatpåverkan från sina produkter.

För ytterligare information, kontakta Hans-Åke Danielsson, presschef,
tel 08 553 856 62

Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. En växande del av verksamheten utgörs av produkter och tjänster inom service och finansiering, som garanterar Scanias kunder kostnadseffektiva transportlösningar och hög tillgänglighet. Scania är verksamt i ett hundratal länder och har 35 000 anställda. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Sydamerika med möjlighet till globalt utbyte av såväl komponenter som kompletta fordon. Under 2008 uppgick faktureringen till 89 miljarder kronor och resultatet efter skatt till 8,9 miljarder kronor.

Scanias pressreleaser finns på www.scania.com