Scania AB

Scania publicerar årsredovisningen för 2005 på hemsidan

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2006 09:04 CEST

Idag publicerar Scania den fullständiga årsredovisningen för 2005, både på svenska och engelska, på www.scania.com. Den tryckta versionen är under distribution till aktieägarna.

Scanias bolagsstämma hålls den 4 maj 2006. Kallelsen till stämman finns tillgänglig på hemsidan.

För ytterligare information, kontakta:

Stina Thorman, Head of Investor Relations, tel 08-553 837 16, eller
Hans-Åke Danielsson, Press Manager, tel 08-553 856 62


Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samtindustri- och marinmotorer. En växande del av verksamheten utgörs av produkter och tjänster inom service och finansiering, som garanterar Scanias kunder kostnadseffektiva transportlösningar och hög tillgänglighet. Scania är verksamt i ett hundratal länder och har 30 000 anställda. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Sydamerika med möjlighet till globalt utbyte av såväl komponenter som kompletta fordon. Under 2005 uppgick faktureringen till 63,3 miljarder kronor och resultatet efter skatt till 4,7 miljarder kronor.

Scanias pressreleaser finns på internet, www.scania.com