Scania AB

Scania ser över produktionsstrukturen – en förutsättning för att behålla arbetstillfällen i Sverige

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2005 14:10 CEST

Scania har beslutat genomföra en översyn av produktionsstrukturen. Översynen berör i första hand verksamheterna i Södertälje, Falun och Sibbhult, vad gäller axlar och växellådor samt komponenter till dessa. Inom dessa verksamheter arbetar idag cirka 1 800 personer.

– En fortsatt effektivisering av produktionen är en förutsättning för att vi ska kunna behålla arbetstillfällen i Sverige, säger VD Leif Östling.

Översynen är ett led i Scanias arbete med kontinuerliga produktivitets-förbättringar och effektivisering av strukturen. Scania har under den senaste femårsperioden koncentrerat Europaproduktionen av hytter, axlar och motorer till Sverige, vilket inneburit en ökning med cirka 1500 arbetstillfällen i landet.

– Det vi nu tittar på är en strukturell effektivisering, som kan ge betydande kostnadsbesparingar, säger VD Leif Östling.

Scanias bedömning är att en samordning av produktionen i Sverige bör kunna genomföras inom en 2-3 årsperiod.

Översynen ska vara genomförd senast första kvartalet 2006.

För ytterligare information, kontakta Hans-Åke Danielsson, presschef,
tel 08-553 856 62 eller Gunnar Boman 08-553 895 10

Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. En växande del av verksamheten utgörs av produkter och tjänster inom service och finansiering, som garanterar Scanias kunder kostnadseffektiva transportlösningar och hög tillgänglighet. Scania är verksamt i ett hundratal länder och har 30 000 anställda. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Sydamerika med möjlighet till globalt utbyte av såväl komponenter som kompletta fordon. Under 2004 uppgick faktureringen till 56,7 miljarder kronor och resultatet efter skatt till 4,1 miljarder kronor.

Scanias pressreleaser finns på internet, www.scania.com