Scania AB

Scanias medarbetare får rekordhög resultatbonus

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2007 11:45 CET

Scania har gjort en rekordhög avsättning till medarbetarnas resultatbonusstiftelse. De anställda får vardera 28 500 kronor för sitt framgångsrika arbete med att öka produktiviteten och bibehålla den höga kvalitetsnivån.

Storleken på avsättningen till resultatbonusstiftelsen baseras på utvecklingen av produktivitet och kvalitet. Under 2006 hamnade alla parametrar i topp, vilket innebar att bonusen nådde det maximala beloppet om 20 500 kronor per anställd.

– Mot bakgrund av de fina insatser som våra medarbetare gjort under året har vi gjort en extra avsättning till resultatbonusstiftelsen motsvarande 8 000 kronor per anställd, säger Per Hallberg i Scanias verkställande ledning med ansvar för Produktion och Inköp.

2006 var ett intensivt år för Scania. Produktionen ökades till rekordnivåer för att möta den mycket höga efterfrågan. Samtidigt påbörjades omstruktureringen av axel- och växellådsproduktionen och förändringar inom marknadsorganisationen genomfördes.

– Tack vare våra engagerade och lojala medarbetare har allt detta kunnat genomföras med en kraftigt förbättrad produktivitet och bibehållen kvalitetsnivå, säger Per Hallberg.

Scania Resultatbonusstiftelse bildades 1996 och omfattar de cirka 11 000 medarbetare som är anställda inom Scanias svenska produktionsstruktur, forskning och utveckling, centrala staber och marknadsorganisation. Arbetstagarnas representanter i stiftelsen ansvarar för förvaltningen av de pengar som avsätts. Stadgarna föreskriver att minst hälften av den årliga avsättningen ska placeras i Scania B- aktier och att uttag ur fonden kan göras tidigast efter tre år.

Stiftelsen äger idag Scania 1 244 000 B-aktier, vilket motsvarar 0,62 procent av aktiekapitalet i Scania. I januari 2006 uppgick resultatbonusstiftelsens samlade tillgångar till drygt 960 miljoner kronor.

För de anställda som behållit sina andelar i fonden sedan starten uppgår marknadsvärdet idag till drygt 200 000 kronor innan avsättningen för 2006 års bonus. Medarbetarna vid marknadsbolagen och produktionsenheter utanför Europa har andra bonussystem.

För ytterligare information, kontakta:

- Stina Thorman, Head of Investor Relations, tel 08 553 837 16
- Hans-Åke Danielsson, Press Manager, tel 08 553 856 62
Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. En växande del av verksamheten utgörs av produkter och tjänster inom service och finansiering, som garanterar Scanias kunder kostnadseffektiva transportlösningar och hög tillgänglighet. Scania är verksamt i ett hundratal länder och har 32 800 anställda. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Sydamerika med möjlighet till globalt utbyte av såväl komponenter som kompletta fordon. Under 2006 uppgick faktureringen till 70,7 miljarder kronor och resultatet efter skatt till 5,9 miljarder kronor.

Scanias pressreleaser finns på internet, www.scania.com