Scania AB

Scanias styrelse kritiserar MAN:s bud

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2006 17:25 CET

Styrelsen för Scania noterar att MAN:s kontanterbjudande (i erbjudandehandlingen kallat Kontanterbjudandet) för närvarande är värt 464 kronor per aktie*. Såvitt styrelsen kan bedöma är det ett lägre pris än det högsta pris omräknat i svenska kronor MAN betalat för Scaniaaktier i marknaden, vilket var utgångspunkten för det modifierade budet.

Vidare noterar Scanias styrelse att villkoren för MANs bud som det presenterats i erbjudandehandlingen i allt väsentligt överensstämmer med det erbjudande MAN publicerade den 12 oktober. Däremot har MAN i erbjudandehandlingen utelämnat det faktum att Scanias styrelse avvisade budet den 12 oktober.

Styrelsen avser att ta upp båda dessa frågor med Aktiemarknadsnämnden.

Scanias styrelse kommer att slutföra granskningen av erbjudandehandlingen och återkomma med styrelsens fullständiga uttalande och skälen för styrelsens avvisande av MANs bud.

* Baserat på växlingskurs SEK/EURO på 9,0490, enligt WM/Reuters 16.00 GMT, 16 november 2007.

För frågor kontakta:

Cecilia Edström, Senior Vice President, Corporate Relations,
tel 070 588 35 57Scania is one of the world’s leading manufacturers of trucks and buses for heavy transport applications, and of industrial and marine engines. A growing proportion of the company’s operations consists of products and services in the financial and service sectors, assuring Scania customers of cost-effective transport solutions and maximum uptime. Employing 32,000 people, Scania operates in about 100 countries. Research and development activities are concentrated in Sweden, while production plants are located in Europe and South America, with facilities for the global exchange of both components and finished vehicles. In 2005, revenue totalled SEK 63.3 billion and net income amounted to SEK 4.7 billion.

Scania’s press releases are available on the Internet at www.scania.com.