ScanMining AB

SCANMINING INLEDER PERSONALFÖRHANDLINGAR

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2007 10:04 CEST

ScanMining har inlett förhandlingar om att minska personalstyrkan i Blaikengruvan AB. Bolaget har under en längre tid haft lönsamhetsproblem i verksamheten i Blaiken. För närvarande genomförs ett åtgärdsprogram i syfte att höja intäkterna och sänka kostnaderna i Bolaget.

Det är beklagligt att förhandlingar om att bolaget överväger att minska personalstyrkan nu måste upptas. Kostnadsläget måste dock sänkas för att skapa en lönsamhet i Bolaget och trygga anställningarna för den personal som blir kvar samt att skapa värden åt aktieägarna.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Karin Skoglund, VD +46 (0)70 233 37 90
Per Olsson, IR ansvarig +46 (0)70 300 99 87
ScanMining driver gruvor med egna anrikningsverk vid Pahtavaara i finska Lappland och vid Blaiken i Sorsele kommun i Sverige. ScanMining AB bedriver egen prospekteringsverksamhet koncentrerad till närområdena runt bolagets egna anrikningsverk i Sverige och Finland. För mer detaljerad information om bolaget hänvisas till bolagets hemsida www.scanmining.se.