ScanMining AB

Scanmining påbörjar brytning vid Pahtavaaragruvan

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2003 18:06 CEST

Pumpningen av dagbrottet i Pahtavaara är nu i ett avslutande skede vilket innebär att brytning i Pahtavaara guldgruva kommer att påbörjas under oktober månad. De borrningar som genomförts under året visar att guldmalmen har en större utsträckning än vad som tidigare varit känt vilket leder till att anläggningen kommer att vara i drift under lång tid framöver.

ScanMining har mot bakgrund av detta beslutat att dra tillbaks bolagets ansökan om regionalt utvecklingsbidrag för gruvetableringen i Blaiken. ScanMining avser att återuppta Blaikenprojektet så snart nu pågående investeringar vid Pahtavaaragruvan har avslutats.


För ytterligare information vänligen kontakta:
Michael Nilsson, VD ScanMining AB tel: 026 – 10 64 10

ScanMining utvecklar för närvarande fyndigheter vid Pahtagruvan i Finland och vid Blaiken i Sorsele kommun. Gruvan i Pahtavara beräknas under de närmast kommande åren producera över ett ton guld per år. Den planerade gruvan vid Blaiken kommer vid full drift att vara en av Sveriges största dagbrottsgruvor. Malmbasen vid Pahtavaaraguvan uppgår till en miljon ton guldmalm till detta kommer fyndigheterna vid Blaiken där malmreserven överstiger 9 miljoner ton bevisad och sannolik malmreserv. Utöver detta har ScanMining ytterligare mineraltillgångar i Sorselefältet och i norra Finland. ScanMining är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista.

Se även www.scanmining.se