ScanMining AB

SCANMINING: UPPDATERAD MALMRESERV BERÄKNING FÖR PAHTAVAARA GRUVAN

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2005 10:56 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=41531


En uppdaterad malmreserv beräkning för Pahtavaara gruvan har utförts under hösten 2005. Borrhålsanalyser fram till och med september 2005 har använts för den uppdaterade modellen. Mineraliseringar tillhörande mineraltillgången har ej uppdaterats i denna beräkning.

Under årets första hälft har borrningarna i underjordsgruvan främst varit inriktade på att verifiera malmzoner. Undersökningsborrningarna mot nya områden har skett i mindre omfattning.

Parallellt med borrningarna i gruvan har den långsiktiga prospekteringen fortsatt runt omkring gruvområdet.

Efter årsskiftet kommer beräkningar för malmreserven samt mineraltillgången att uppdateras för Pahtavaara gruvan. Vid årsskiftet kommer även en uppdaterad malmreserv beräkning för Blaikengruvan att presenteras.

(För tabell se bifogad fil)

För vidare information i geologiska frågor kontakta:
Peter Kuiper, Teknisk direktör
Tel: 026-10 64 10, e-post: peter@scanmining.se

För annan information kontakta:
Olle Widigsson, VD ScanMining
Tel: 026-10 64 10, e-post: olle@scanmining.se

ScanMining utvecklar för närvarande malmfyndigheter vid Pahtavaara i finska Lappland och vid Blaiken i Sorsele kommun i Sverige. Pahtavaaragruvan med en beräknad produktion av över ett ton guld per år är nu i full drift med underjordsbrytning och malmanrikning. Den planerade gruvan vid Blaiken kommer vid full drift att vara en av Sveriges största dagbrottsgruvor. ScanMining AB och Guinor Gold Corporation bedriver genom det gemensamt ägda bolaget Scanor Mining AS prospekteringsverksamhet vid Kobbfos/Gjedde Lake i Pasvikområdet i Nordnorge. För mer detaljerad information om bolagets malmreserver och i övrigt hänvisas till bolagets hemsida www.scanmining.se.