SCA Svenska Cellulosa Aktiebolaget

SCAs Årsredovisning för 2011 offentliggjord

Pressmeddelande   •  Mar 08, 2012 15:44 CET

SCAs Årsredovisning för 2011 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.sca.com/rapporter.

Den tryckta versionen av Årsredovisningen distribueras med post till aktieägare och andra intressenter under vecka 12.

SCAs Hållbarhetsredovisningen för 2011 kommer att publiceras den 14 mars och kan laddas ned från samma adress.

Stockholm den 8 mars 2012

För ytterligare information, kontakta

Pär Altan, chef medierelationer, 08-788 52 37

Jessica Ölvestad, pressekreterare, 08-788 52 82

Notera: Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 mars 2012, klockan 14.30 CET.

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA är ett globalt hygien- och pappersföretag som utvecklar och producerar personliga hygienprodukter, mjukpapper, tryckpapper, sågade trävaror och förpackningslösningar. Produkterna säljs i cirka 100 länder. SCA har många kända varumärken, av vilka TENA och Tork är globala. Omsättningen 2011 var 106 miljarder kronor (11,7 miljarder euro). SCA har omkring 44.000 anställda. Mer information på www.sca.com

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.