SCA Svenska Cellulosa Aktiebolaget

SCAs årsstämma 2012

Pressmeddelande   •  Mar 30, 2012 09:00 CEST

SCAs årsstämma ägde rum torsdagen den 29 mars 2012 i Stockholm.

Årsstämman beslutade om en utdelning på SEK 4:20 (4:00) per aktie för räkenskapsåret 2011. Avstämningsdag för utdelningen är tisdagen den 3 april 2012. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas kunna ske tisdagen den 10 april 2012.

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2011. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.

Styrelseledamöterna Pär Boman, Rolf Börjesson, Jan Johansson, Leif Johansson, Sverker Martin-Löf, Anders Nyrén och Barbara M. Thoralfsson omvaldes medan Louise Julian och Bert Nordberg nyvaldes. Sören Gyll, som avböjt omval på grund av åldersskäl, avtackades. Sverker Martin-Löf omvaldes som ordförande.

Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB valdes som revisor intill slutet av årsstämman 2013.

Talet som vd och koncernchefen Jan Johansson höll vid årsstämman finns tillgängligt på www.sca.com.

Stockholm den 29 mars 2012


För ytterligare information, kontakta gärna:
Jessica Ölvestad, pressekreterare 08-788 52 82
Jörgen Olsson, pressekreterare 08-788 51 29

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA är ett globalt hygien- och pappersföretag som utvecklar och producerar personliga hygienprodukter, mjukpapper, tryckpapper, sågade trävaror och förpackningslösningar. Produkterna säljs i cirka 100 länder. SCA har många kända varumärken, av vilka TENA och Tork är globala. Omsättningen 2011 var 106 miljarder kronor (11,7 miljarder euro). SCA har omkring 44.000 anställda. Mer information på www.sca.com

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.