Statistiska centralbyrån, SCB

SCB:s befolkningsprognos 2004-2050: Vi blir 9 miljoner i år

Pressmeddelande   •   Maj 10, 2004 10:17 CEST

Enligt SCB:s beräkningar passerar Sveriges folkmängd 9 miljoner under detta år. Fram till 2050 ökar befolkningen till 10,6 miljoner.

Endast små förändringar har gjorts i årets befolkningsprognos. Observerade befolkningsförändringar under 2003 låg i linje med föregående års prognos. Korrigeringar av antaganden för perioden 2004-2050 är därför marginella och gäller endast fruktsamheten de närmaste åren. Omfattningen av den framtida migrationen från de tio nya medlemsländerna i EU utgör ett särskilt osäkerhetsmoment i prognosen.

Sveriges folkmängd fortsätter att öka
Befolkningen, som år 2003 var 8,98 miljoner, passerar niomiljonersstrecket under år 2004. Sveriges folkmängd förväntas öka med i genomsnitt 4,6 promille per år de närmaste 10 åren. Detta innebär att befolkningen kommer att uppgå till 9,4 miljoner år 2013. År 2050 beräknas folkmängden uppgå till 10,6 miljoner.

Antalet födda stiger de närmaste åren
Det årliga antalet födda förväntas stiga de närmaste 10 åren från 99 200 år 2003 till 108 000 år 2013. Det totala antalet barn och ungdomar under 20 år kommer dock att minska något för samma tidsperiod, men på längre sikt kommer antalet att öka från dagens 2,1 miljoner till 2,4 miljoner år 2050. De närmaste åren kommer antalet barn att variera kraftigt i skolans olika årskurser. Antalet ungdomar i gymnasieskolans årgångar kommer att öka betydligt de närmaste åren.

Uppgång av antalet personer i de arbetsföra åldrarna
En uppgång av antalet personer i åldrarna 20-64 år beräknas ske under större delen av prognosperioden. Antalet personer, 5,28 miljoner år 2003 kommer att öka med cirka 160 000 personer de närmaste 10 åren eller cirka 3 promille per år i genomsnitt. År 2050 beräknas antalet i de arbetsföra åldrarna uppgå till 5,77 miljoner.

Fler äldre
Antalet äldre ökar betydligt under prognosperioden. Antalet personer 65 år och äldre kommer att öka från 1,54 miljoner år 2003 till 1,85 miljoner år 2013. Ökningen förväntas fortsätta och år 2050 beräknas antalet uppgå till 2,45 miljoner.

Förutsättningar och antaganden
Utgångspunkten för befolkningsprognosen är folkmängden den 31/12 2003. Fruktsamheten år 2003 var i genomsnitt 1,71 barn per kvinna och väntas stiga till 1,76 barn per kvinna år 2004 och till 1,85 barn per kvinna år 2010. Denna nivå antas komma att gälla långsiktigt. År 2003 var medellivslängden för kvinnor 82,4 år, vilken förväntas öka successivt till 86,2 år fram till år 2050. För män var medellivslängden 77,9 år för år 2003 och förväntas bli 83,6 år för år 2050. I början av prognosperioden antas det årliga invandringsöverskottet bli drygt 30 000 personer men på sikt 23 000. För den närmaste 5-årsperioden har SCB i den förra prognosen och i denna antagit en ökning med cirka 3000-5000 inflyttade per år från de nya medlemsländerna.


Publikation


Utförligare information finns i rapporten Sveriges framtida befolkning 2004-2050. Reviderad befolkningsprognos från SCB. Se SCB:s webbplats.


Sveriges statistiska databaser


Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.


Mer om ...


Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats
Producent
SCB, Demografisk analys och jämställdhet
104 51 Stockholm
Fax 08 506 943 72
Förfrågningar
Jan Qvist
Tfn 08 506 943 73
Epost jan.qvist@scb.se
Åke Nilsson
Tfn 08 506 945 34
Epost ake.nilsson@scb.se