Socialdepartementet

SCB ska undersöka barns och ungdomars levnadsförhållanden

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2003 14:26 CET

Regeringen har idag beslutat att SCB under 2004 ska genomföra en
insamling av data om barns och ungdomars levnadsförhållanden - en s.k.
Barn ULF.
Barn ULF är en i internationella sammanhang unik studie i och med att
barnen själva får uppge sina förhållanden när det gäller ekonomi,
boende, skola, välbefinnande och hälsa, sociala relationer,
fritidssysselsättningar m.m. Nästa år blir det femte året i rad som
studien genomförs.
Varje år genomför SCB studier av vuxnas levnadsförhållanden. Dessa
undersökningar utgör ett viktigt underlag för regeringen, riksdag,
forskare m.m. Regeringen anser att det på samma sätt är viktigt att
samla information om barns och ungdomars levnadsförhållanden utifrån
barnens egna perspektiv.
- Det är viktigt för regeringen att få en bra bild av barns
levnadsförhållanden och vem kan ge en bättre bild än barnen själva,
säger barn- och familjeminister Berit Andnor.
Genom en ny studie skapas det förutsättningar för en tidsserie om barns
levnadsförhållanden. Samtidigt ges det möjligheter att slå ihop fler
årgångar i syfte att få mer tillförlitliga studier om mindre gruppers
(t.ex. barn till invandrade föräldrar, barn till ensamstående föräldrar
som är i viss ålder) levnadsförhållanden. Underlaget från Barn-ULF blir
också ett av de centrala underlagen för regeringens arbetsgrupp med
uppdrag att beskriva och analysera situationen för barn som lever i
ekonomiskt utsatta familjer.

Kicki Mäler
Pressekreterare
08-405 14 35
070-545 17 88

Ilija Batljan
Departementsråd
08-405 33 41