ShareMusic & Performing Arts

Scenkonst på (o)lika villkor – att påverka normer och attityder

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2014 08:45 CEST

Den 24:e september arrangerar Share Music Sweden temadagen Focus:WORK – scenkonst på (o)lika villkor, i Norrköping. Fokus ligger på hur en jämlik scen kan utvecklas, som lyfter fram nya utövare.

Möjligheten att arbeta professionellt som konstutövare i Sverige är starkt begränsad, för de med andra funktionsförmågor än den rådande normen i samhället. Detta arbetar Share Music Sweden för att förändra och ett led i detta arbete är temadagen som genomförs på Arbetets Museum i Norrköping. Tanken är att väcka engagemang och diskutera hur attityder och val kan påverkas, så att fler människor med olika förmågor och erfarenheter kan ta plats i kulturlivet yrkesmässigt.

Brittiska Jo Verrent står för den internationella utblicken under dagen. Hon arbetar med konst och kultur på strategiskt nivå, och är bland annat producent för den stora festivalen Unlimited, som presenterar beställningsverk av konstnärer med funktionsnedsättning:

- I often describe difference as delicious - for me, the differences between us are what makes the world rich, textured, varied and beautiful. In the arts sector, in leadership and in people management - the three areas I work within - diversity is never less than a beautiful bonus. It is a gift. Art already gives us multiple perspectives on which to see the world - diverse artists just expand this further.

För att skapa en bra situation för scenkonstnärer att utvecklas och komma in på arbetsmarknaden, behövs det en ömsesidig dialog, utbyte av erfarenheter och rent praktiska verktyg.

- Det är viktigt att de här frågorna synliggörs och att det kommer en seriös debatt när det gäller tillgång till yrkeslivet och därmed till samhället i stort, för människor med funktionsnedsättning, menar Ulla Berg Svedin, skådespelerska på Folkteatern och ledamot av Svensk Scenkonsts och Teaterförbundets partsgemensamma råd. Hon kommer under dagen att presentera Mångfaldschecken.

Under temadagen medverkar även Janiche Opsahl, verksamhetsstrateg för mångfald hos Utbildningsradion och Sophia Alexandersson, verksamhetschef på Share Music Sweden. Dessutom visas ett avsnitt ur Dance:WORK skapad av Share Musics ensemble under ledning av koreograf Alexander Gottfarb.

Välkommen på temadagen där möjlighet finns att intervjua de medverkande.

Ring gärna och tala om när ni kommer senast 23 september.

Tid och plats:

Arbetets museum i Norrköping, Laxholmskällaren.

Dansverket visas kl. 13:45 på plan 7.

Share Music Sweden är en kulturorganisation som utvecklar scenkonsten genom banbrytande föreställningar och kurser med den konstnärliga processen i fokus.
www.sharemusic.se