Umeå2014 - Europas Kulturhuvudstad

Scharinska och verksamheten måste säkras

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2012 12:59 CEST

Det pågår en livlig debatt kring Scharinska villan. Verksamheten där är oerhört viktig för Umeå som musikstad, men betyder också mycket för musiklivet på ett lokalt, nationellt och internationellt plan. Det stora engagemang som nu manifesteras visar hur stor kulturens kraft är.

Scharinska villan och den verksamhet som där bedrivs måste säkras för att Umeå ska kunna fortsätta att utvecklas som en dynamisk musikstad, säger Fredrik Lindegren, konstnärlig ledare för Umeå2014 och kulturchef i Umeå.

– 2014 är Umeå kulturhuvudstad i Europa. Arbetet med att stötta arrangörer och föreningar för att kunna genomföra ett trovärdigt och högkvalitativt program för kulturhuvudstadsåret har pågått en längre tid. Grundprincipen för det konstnärliga arbetet har varit att de drivkrafter som redan idag gör Umeå till en framgångsrik kulturstad ska kunna utvecklas ytterligare och ta nya steg. På så sätt kan vi försäkra oss om att kulturhuvudstadsåret inte bara blir ett enskilt år av intressanta akter och händelser, utan ett år som banar väg för framtiden. Det var också därför som den internationella juryn utsåg Umeå, fortsätter Fredrik Lindegren.

– Musiklivet i Umeå har en bredd som ur många aspekter är helt unik för en stad av vår storlek, vilket beror på många faktorer. En aktiv satsning på kulturpedagogik genom till exempel den kommunala musikskolan, Midgårdsgymnasiet, studieförbundens aktiva musikprofil. Och genom drivna arrangörer som Humlan, Verket, Scharinska villan, Norrlandsoperan samt alla festivaler.

– Det engagemang som just nu pågår för att stötta, stödja och bevara musikscenen på Scharinska villan är ett tydligt uttryck för hur omfattande engagemanget för Umeå som musikstad är, både lokalt, nationellt och internationellt. Ett kulturhuvudstadsår i Umeå utan denna musikrörelse reduceras då bara till ett årtal, 2014, betonar Fredrik Lindegren.

För mer information, kontakta
Fredrik Lindegren
070-603 25 19
fredrik.lindegren@umea2014.se


   

Bakgrundsfakta från Umeå kommun
2009 fattades ett principbeslut om att Umeå kommun inte bör äga fastigheter där man inte själv bedriver kärnverksamhet och en översyn görs kontinuerligt av tjänstemän på kommunens fastighetskontor. Scharinska villan är en av de byggnader som omfattas av principbeslutet och man har börjat undersöka möjligheterna att sälja fastigheten. Men något specifikt beslut om att sälja Scharinska villan finns inte. Det har inte heller under de senaste åren varit ett beslutsärende för kommunstyrelsen eller någon annan politisk nämnd i kommunen.

Scharinska villan är skyddad som byggnadsminne genom kulturminneslagen. Länsstyrelsen i Västerbotten, den statliga myndighet som ansvarar för tillsyn över sådana byggnadsminnen, anser att det kulturhistoriska värdet är hotat av den verksamhet som bedrivs i huset.

Fastighetskontorets kontakter med hyresgästerna kring en eventuell försäljning och Länsstyrelsens uttalanden ledde i slutet av mars 2012 till kraftiga reaktioner och en intensiv debatt i tidningar, radio, tv och sociala medier. Inom bara ett par dagar hade tusentals människor engagerat sig i frågan. En Facebook-sida som uppmanar till artistbojkott av kulturhuvudstadsåret om Scharinska läggs ner har fått flera tusen anhängare och frågan har fått stort genomslag i lokala och nationella medier.

Sedan den intensiva debatten uppstod har flera kommunala politiker, bland annat i tekniska nämnden och kommunstyrelsen, uttryckt sitt stöd för verksamheten i Scharinska villan.

Läs mer i tidigare pressmeddelande från Umeå kommun

Umeå har utsetts till Europas kulturhuvudstad 2014. Det är ett årligt evenemang med syfte att belysa vårt gemensamma kulturarv och väcka intresse för den kulturella rikedom som finns i länderna inom EU. I Umeå är satsningen en viktig del av kommunens långsiktiga tillväxtstrategi. Den ger automatiskt ett större intresse för staden och de aktörer som verkar här. Det skapar nya möten, nätverk och samverkan mellan Västerbotten och Europa.