Justitiedepartementet

Schengens informationssystem uppdateras

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2010 16:45 CET

Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till ändrad lagstiftning om Schengens informationssystem, ett efterlysnings- och spaningsregister inom ramen för Schengensamarbetet.

I propositionen lämnas förslag till lagändringar med anledning av ett rådsbeslut och två EU-förordningar om inrättandet av en andra generation av Schengens informationssystem (SIS II). Grunden för inrättande av SIS II är att det nuvarande systemet anses vara tekniskt föråldrat och sakna den kapacitet som krävs med hänsyn till kommande behov.

Rättsakterna innebär att ett antal nya kategorier av uppgifter ska kunna registreras, bland annat fotografier och fingeravtryck, vilket syftar till att öka effektiviteten i brottsbekämpningen. Samtidigt innehåller rättsakterna bestämmelser som syftar till att ge en bättre kontroll av att de uppgifter som registreras används på föreskrivet sätt, vilket förstärker skyddet för enskildas personliga integritet. Det blir till exempel möjligt att lägga in uppgifter om personer vars identitet har missbrukats för att undvika personförväxling.

Riksdagen har tidigare godkänt ett utkast till rådsbeslutet. Lagförslagen har granskats och godtagits av Lagrådet med vissa mindre förändringar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.Kontakt:
Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22

Tobias Bergkvist
Rättssakkunnig
08-405 21 63