SchlumbergerSema AB

Schlumberger säljer SchlumbergerSema

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2003 16:20 CEST

Stärker sitt fokus på oljeindustrin och informationslösningar

NEW YORK (PARIS), 22 september 2003 - Schlumberger Limited meddelade i dag att man undertecknat ett bindande avtal med Atos Origin för att sälja majoriteten av sina SchlumbergerSema-företag.

Försäljningen kommer att inbringa cirka 12 miljarder kronor i form av 400 miljoner euro kontant och 19,3 miljoner aktier i Atos Origin, vilket motsvarar 29% av aktieinnehavet. Efter affären förväntas Schlumberger minska sitt innehav till 19% och redovisa investeringen enligt kostnadsmetoden. Affären ska enligt planerna genomföras i januari 2004, men först efter personalinformation och klartecken från Atos Origins aktieägare och berörda konkonkurrensmyndigheter. Räknat efter Atos Origins aktiekurs och euron och dollarns värde den 19 september förväntar Schlumberger ingen minskad vinst under det tredje kvartalet på grund av denna affär, men fakta och marknadsförhållanden kan komma att ändra prognosen för detta kvartal och kommande rapporteringsperioder.

Andrew Gould, styrelseordförande och verkställande direktör, kommenterar affären:

"Framtiden för Schlumbergers tjänster inom olje- och gasproduktionen är exceptionellt ljus när världen behöver en ökad produktion för att uppfylla energibehov och ersätta äldre olje- och gasfyndigheter. Det allra viktigaste för att förbättra energiproduktionen är informationsteknologier som möjliggör beskrivning, övervakning och styrning av olje- och gasfyndigheter i realtid.

Schlumberger har den grundläggande IT-kompetens som krävs och kommer att adressera dessa möjligheter genom Schlumberger Information Solutions utökade driftenhet. Enhetens arbetsområden omfattar teknisk rådgivning, informationshantering och E&P-mjukvara (Exploration & Production), och stärks genom optimerade E&P-affärsprocesser och säker, världsomspännande nätverksanslutning från underjordens källor till användarnas datorer."

Gould fortsätter:

"Den globala IT-tjänstebranschen genomgår en viktig konsolideringsfas, och när SchlumbergerSemas IT-företag går samman med Atos Origin skapas ett ledande europeiskt IT-tjänsteföretag med bred närvaro och kompetens över hela världen.

Schlumberger säljer SchlumbergerSema, sida 2

Schlumberger kommer att behålla vissa SchlumbergerSema-företag inom Business Continuity, Infodata - ett svenskt databasföretag - och alla mjukvaruprodukter som rör SchlumbergerSemas telekomverksamhet. Tillsammans med smarta kort, POS-terminaler, betalningssystem, eCity- terminaler och betaltelefoner kommer dessa att frigöras eller börsnoteras."

Schlumberger Limited avslöjade att kostnaderna ska belasta det tredje kvartalet.

Så som tidigare meddelats kommer företaget att redovisa den andra och sista kostnaden efter skatt på 86 miljoner dollar som omfattar kostnader för återbetalning av europeiska skulder.

Som svar på nuvarande och förväntade marknadsvillkor i den seismiska sektorn har företaget skrivit ned WesternGecos multiklientbibliotek. WesternGeco kommer därför att redovisa en kostnad innan skatt på 398 miljoner dollar. Schlumberger kommer att redovisa en kostnad efter skatt och minoritetsandelar på 205 miljoner dollar under det tredje kvartalet. Ungefär 70% av kostnaden rör undersökningar i Nordamerika.

Schlumberger kommer att hålla ett konferenssamtal för att diskutera ovanstående på måndag den 22 september 15.00 svensk tid. Samtalet är öppet för allmänheten. För att delta, kontakta konferenstelefonisten på +1-800-230-1059 inom Nordamerika eller på +1-612-332-0107 från övriga platser. Ring cirka 15 minuter innan den planerade starttiden och fråga efter "Schlumberger Conference Call". Samtalet finns tillgängligt för lyssning i efterhand fram till 29 september 2003 på +1-800-475-6701 inom Nordamerika och på +1-320-365-3844 från övriga platser. Ange åtkomstkoden 699212.

Konferenssamtalet sänds också på internet på www.slb.com/irwebcast (enbart lyssning). En repris av denna sändning finns också tillgänglig fram till 29 september 2003.


Anmärkning:
Ytterligare information om detta pressmeddelande i form av ett dokument med frågor och svar finns tillgängligt på www.slb.com/ir.

Schlumberger säljer SchlumbergerSema, sida 3

Kontaktinformation:
Doug Pferdehirt
Vice President of Communications and Investor Relations

Paulo Loureiro
Investor Relations Manager

tel: +1-212-350-9432
e-post: ir-nam@slb.com

Stephen Whittaker
Director of Communications
tel: +33 1 4062 1187

Jörgen Rasmussen
Geomarket CEO
Tel 08-51 70 55 55

Om Schlumberger
Schlumberger är ett globalt informationstjänsteföretag med en ledande ställning inom energibranschen. Företaget har 78 000 anställda från hela världen som arbetar i 100 olika länder, uppdelat i tre huvudsakliga affärssegment. Schlumberger Oilfield Services är en världsledande leverantör av högteknologiska tjänster och lösningar för den internationella olje- och gasindustrin. WesternGeco ägs tillsammans med Baker Hughes och är världens största och mest avancerade ytseismologiska företag. SchlumbergerSema är ett ledande IT-tjänsteföretag som tillhandahåller IT-konsultverksamhet, systemintegration och infrastrukturtjänster. Under 2002 omsatte Schlumberger 13,2 miljarder dollar. Mer information finns på www.slb.com.

Om Atos Origin
Atos Origin är ett internationellt IT-tjänsteföretag med en verksamhet som omvandlar kundernas visioner till resultat genom rådgivning, systemintegration och Managed Services, inklusive outsourcing och online- tjänster. I augusti 2002 förvärvade Atos Origin KPMG Consulting i Storbritannien och Nederländerna och bildade Atos KPMG Consulting. Företaget omsätter 3 miljarder euro och har 28 000 anställda i 30 länder. Bland kunderna finns större företag som ABN AMRO, Akzo-Nobel, Alstom, BNP Paribas, BP, Euronext, Fiat, ICI, ING, KPN, Lucent, Philips, Renault, Royal Bank of Scotland, Saudi Aramco, Shell, UBS Warburg, Unilever, Vivendi Universal, Vodafone och Wolters Kluwer. Mer information finns på www.atosorigin.com.