SKTF

Schysta Jobb-dagen den 7 oktober

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2010 14:15 CEST

För tredje året i rad initierar fackliga organisationer aktiviteter runt om i världen den 7 oktober, World Day of Decent Work. Fackförbundet SKTF kommer att delta på olika sätt. Vi kommer att uppmärksamma arbetsförhållanden i Sverige som har brister när det gäller anställningstrygghet, arbetsmiljö, löner och villkor med mera, bland annat genom arbetsplatsbesök och lokala debattartiklar runt om i landet.

På de flesta arbetsplatser i Sverige är det här inget problem men det finns undantag. Det gäller till exempel ett stort antal behandlingshem för både unga och vuxna, där man har ovärdiga arbetsvillkor, dålig arbetsmiljö och låga löner. Det borde vara en självklarhet att kommuner som beställer sådana tjänster också ställer krav att kollektivavtal tecknas och på arbetsvillkoren vid upphandlingen.

Men det handlar också om att man sparat in på bemanning och resurser i många kommunala och landstingskommunala verksamheter, som leder till stress för de anställda och deras chefer och en sämre och ojämnare kvalitet för de som utnyttjar välfärdstjänsterna.

I SKTFs senaste rapport om socialchefernas situation framgår bland annat att varannan socialchef inte har några ekonomiska marginaler alls i sin verksamhet och att var femte socialchef inte anser att man ens kan uppfylla kraven i lagstiftningen.

Seminarium den 6 oktober

I Stockholm kommer SKTF den 6 oktober att anordna ett seminarium just kring upphandlingsfrågor, där lagen om offentlig upphandling och lagen om valfrihet kommer att diskuteras. På seminariet medverkar Gunnar Engström, Skyddsvärnet, Sture Henriksson, författare, Elisabeth Sundelin, Solna stad, Thomas Schneider, Famna, och SKTFs ordförande Eva Nordmark. Seminariet pågår kl 13.00 – 16.00 på SKTFs förbundshus, Kungsgatan 28 A.

För mer information kontakta Olof Ambjörn, internationell sekreterare på SKTF, på tel 070 329 71 75 eller Eva Nordmark på tel 070 624 13 11.

Fackförbundet SKTF (SKTF) organiserar anställda i kommun eller landsting som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för den kommunala demokratin. Inom skola, vård och omsorg omfattas även anställda i privatägda verksamheter. SKTF organiserar vidare de som är verksamma i bolag och stiftelser inom det kommunala området samt inom Svenska kyrkan och ekumeniska organisationer.

Presschef Peter Bloch, mobil 070-255 13 37

Pressombudsman Christian Örjestål, mobil 070-280 86 94


SKTF är ett partipolitiskt oberoende fackförbund med drygt 160 000 medlemmar. Våra medlemmar är offentligt och privat anställda med anknytning till kommun, landsting eller kyrka. SKTF kan spelreglerna på arbetsmarknaden och står bakom dig när du vill ha stöd. SKTF ingår i TCO, som är Sveriges största tjänstemannaorganisation med 1,2 miljoner medlemmar.

Presschef Peter Bloch, mobil 070-255 13 37
Pressekreterare Christian Örjestål, mobil 070-280 86 94