Svenskt resurscentrum för vetenskaplig kommunikation

ScieCom arrangerar workshop - 21 januari, 2005

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2004 15:31 CEST

ScieCom arrangerar en workshop: "Har du grepp om begreppen? - att undervisa forskare och doktorander i vetenskaplig kommunikation " i Lund, fredag 21 januari, 2005. Den dynamiska utvecklingen inom vetenskaplig kommunikation har medfört många frågor om vilka konsekvenser nya publicerings- och finansieringsmodeller kan få för forskare och forskning. Flera av de begrepp och koncept som diskuteras är okända för forskarna och det är viktigt att kunna ge dem korrekt information .

Boka dagen redan nu och sprid information till alla som är involverade i denna typ av undervisning. Fler detaljer om workshoppen kommer inom kort. För mer information kontakta Ingegerd Rabow.