Science Park Halmstad AB

Science Park Halmstad stöder unikt klusterinitiativ som sätter Halland på världskartan

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2013 13:42 CEST

FlexProp AB och ytterligare 20 halländska företag, högskolan i Halmstad, region Halland och Science Park Halmstad har i dagarna bildat ett kluster. Syftet är att förstärka marknadspositionen inom Light Weight Production Technology nationellt och internationellt genom att utveckla ett effektivt samarbete mellan kluster, akademi, samhälle och industri. 

LWPT innebär kort och gott att man utvecklar produktionsutrustning i lättviktsmaterial som t ex kan bestå av kolfibermaterial i kombination med aluminium. Resultatet innebär en viktminskning på ca 90% av vad ett stålbaserat material väger. Detta medför i sin tur långsiktiga positiva förändringar när det gäller investeringskostnader, förbättrad produktivitet och flexibilitet. Kunderna finns framförallt inom bil- och flygplanstillverkning. 

Den 4:e september var det Kick Off för initiativet och då träffades representanter från samtliga aktörer i klustret. De blev presenterade för styrgruppen, agendan och projektledaren för initiativet, Stefan Pettersson. Stefan är anlitad av Science Park Halmstad för att koordinera, nätverka och driva detta samarbetsprojekt. 

- Jag brukar säga att min roll är att ha två öron och lite mun, det handlar väldigt mycket om att lyssna i denna första fas säger Stefan. 

Under denna tid, som pågår fram till årsskiftet, ska han bland annat inventera vad som redan gjort och är på gång inom forskningen, rigga projekt och bygga en ekonomisk bas genom att söka pengar från olika instanser såsom Vinnova, EU, energimyndigheten med flera. 

Företaget Flex Prop ,som från början kommer från Science Park Halmstad, är framstående inom LWPT och starkt drivande till initiativet. 

- Jag är säker på att denna klusterformation kommer att hjälpa oss att utnyttja den enorma potentialen i LWPT maximalt, säger Karl-Otto Strömberg, FlexProp AB:s ägare och VD.