Scientologi-kyrkan i Malmö

Scientologer slår tillbaka mot diskriminering

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2017 11:01 CET

En ny plattform för att slå tillbaka mot all typ av diskriminering har skapats av scientologer. Den nyligen uppstartade internetsidan heter Scientologists Taking Action Against Discrimination. (STAND)

Syftet med Scientologists Taking Action Against Discrimination (STAND) är att en gång för alla få ett slut på trångsynthet och ärekränkningar gentemot scientologer och religionen Scientologi, samt att skydda varje individs grundläggande och oåterkalleliga rättighet att få utöva sin egen tro.

I en strävan att få till stånd förståelse och tolerans publiceras det på denna nätsida faktisk information om rykten och lögner angående Scientologikyrkan. Den innehåller även information och tillvägagångssätt att användas vid rapporterandet av hatiska uttalanden och brott för att ställa förövarna inför rätta.

För fullständig information om religionen Scientologi, dess trossatser, utövningar och vanligt förekommande frågor, besök www.scientologi.se.

KONTAKT:

I Sverige: Stig Andersson Scientologi-kyrkan i Malmö

stig.g.andersson@telia.com

Internationella kontakter

Church of Scientology Media Relations

mediarelations@churchofscientology.net