Scientologi-kyrkan i Malmö

SCIENTOLOGIKYRKAN INVIGER VÄRLDSLEDANDE HÖGTEKNOLOGISKT CENTER FÖR MULTIMEDIAPRODUKTION - "SCIENTOLOGY MEDIA PRODUCTIONS"

Pressmeddelande   •   Maj 31, 2016 20:45 CEST

"Vår oförvanskade kommunikationskanal till miljarder människor", sa David Miscavige, religionens kyrkliga ledare i invignigstalet till deöver 10.000 närvarande scientologerna och inbjudna gästerna. "Såsom talesättet lyder: om du inte skriver din egen historia kommer någon annan att göra det. Så, utan tvivel, vi kommer nu att skriva vår egen historia likt ingen annan religion i historien gjort tidigare. Och allt kommer att ske precis härifrån - Scientology Media Productions."

Scientology Media Productions (SMP) är skapad för att sända viktiga, goda, väsentliga nyheter till världen., rykande Nyheter via TV, fakta och åsiktsprogram i radioformat färska magasin ifrån digitala tryckpressar, information via datorer, surfplattor och mobiltelefoner.

Scientologi förekommer definitivt flitigt redan i media - ett bevis på att religionen attraherar stort intresse. Men från och med nu ÄR Scientologi media.

"Ni kanske ställer er själva frågan - vad handlar allt det här om?" fortsatte David Miscavige. "Det är historia som L Ron Hubbard själv vävde in i Scientologi - att dela med sig av den visdom vi besitter, för att hjälpa andra människor att kunna hjälpa sig själva. Och vad som ingår i det gebitet, att ignorera protesterna ifrån de som hävdar att Människan inte kan förstås, inte kan hjälpas. För vi vet annorlunda. Vi vet att Människan kan hjälpas. Och inte bara det, vi vet hur man gör det."

Scientology Media Productions kommer att vara navet varifrån kyrkans budskap till världen sprids. Det kommer vara en källa till en oavbrutlig expansion av antalet scientologikyrkor, människorättssträvanden och samhällsförbättrande projekt världen över.