Scientologi-kyrkan i Malmö

SCIENTOLOGIKYRKAN VINNER I FRANSK DOMSTOL MOT ANTIRELIGIÖS GRUPP

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2015 21:26 CET

I domen som fattades den 20 november 2015 dömde domstolen i Paris till fördel för Scientologikyrkan. UNAFDI hade handlat i ont uppsåt när de lämnat in en anmälan mot kyrkan och gruppens enda syfte var att skada kyrkan och påverka det juridiska systemet.

UNAFDI dömdes till att betala ett skadestånd på 21 000 euro till Scientologikyrkan och dess medlemmar.

Eric Roux, Scientologikyrkans president i Frankrike gjorde följande uttalande efter domstolens utslag:

”Denna dom är inte bara mycket rättvis, den har dessutom betydelse på flera nivåer. För det första, visar den på den illegala närvaron av UNAFDI i en rättegång som ledde till en dom emot kyrkan och med en förvanskad debatt som följd, och på så vis satte den ljuset på opartiskheten i själva proceduren. Sen visar den också att UNAFDI inte står ovanför lagen och sätter en punkt för den straffrihet UNAFDI trodde den skulle ha för evigt. Till sist, denna dom ställer frågan hur vi slösar med våra gemensamma skattemedel i form av hundratusentals euro som årligen utbetalas av staten. Dessa allmänhetens skattepengar som i detta fall användes olagligt i syfte att skada vänligt sinnade, andliga och religiösa rörelser istället för att ge pengarna till samfund som jobbar med de verkliga problemen i samhället.”