Scirocco AB

Scirocco AB (publ) bokslutskommuniké för 2006

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2007 09:11 CET

(Aktietorget: SCIR B)

Perioden 2006-01-01 till 2006-12-31
· Försäljning: 0,90 MSEK (0,35)
· Notering på Aktietorget
· Nyemission möjliggör expansion
· Nyanställning av säljare och avtal med återförsäljare
· Order och tilläggsorder i viktig tillämpning

Sammanfattning av 2006
Scirocco AB (publ) har utvecklat ett infrarödbaserat identifieringssystem, Scirocco IRID, som består av kompakta läsare och programmerbara identifieringsbrickor. Brickorna kan läsas på flera meters avstånd trots att de inte har något batteri. Produkterna är främst avsedda för identifiering stora och värdefulla objekt, t.ex. lastbilar, containrar, rullvagnar och bilkarosser under tillverkning.

Under 2006 har Scirocco AB omvandlats till publikt bolag, och i november inbjöds allmänheten att teckna aktier i Scirocco. Emissionen blev fulltecknad och tillförde bolaget 15 MSEK. Dessa medel har möjliggjort att bolaget kunnat anställa 2 säljare samt återbetala merparten av sina skulder.

Systemet har under året ställts ut på ett flertal mässor, bl.a. i Japan, Kina, Korea, Italien, Frankrike, Tyskland, England och Sverige. Broschyrer, datablad och manualer är dokumenterade på engelska och kinesiska, och väsentliga delar av den kommersiella dokumentationen har dessutom genom återförsäljare översatts till spanska, italienska, japanska och koreanska.

Förutom att ett antal demonstrationsutrustningar sålts till blivande återförsäljare i samband med avtalsteckning, har Scirocco IRID sålts in för identifiering av lastbilar och containrar. Den viktigaste ordern avsåg Höganäs AB (publ), som numera styr sin metallpulvertillverkning med hjälp av systemet. Efter cirka tre månaders framgångsrik drift gjordes en omfattande utökning av den första installationen, och nu diskuteras ytterligare utbyggnad.

Den grundläggande tekniken är patentsökt i de viktigaste industriländerna och bedöms, efter att under året bl.a. ha granskats av Europapatentverket, komma att ge ett gott patentskydd. Dessutom har en, enligt PRV:s granskning, ny och unik lösning med den infraröda tekniken patentsökts under året.

Försäljning och resultat
Faktureringen för helåret 2006 uppgick till 0,90 MSEK (0,35) och resultatet blev -3,72 MSEK (-1,06).

Likviditeten efter betalning av emissionskostnader och reglering av skulder var 10,36 MSEK (1,07)
per 2006-12-31.

Kundfordringarna uppgick till 0,27 MSEK (0,00) och leverantörsskulderna till 0,54 MSEK (0,06) per 2006-12-31.

Lagret har beräknats till 0,47 MSEK (0,11).

Planer för 2007
Huvuddelen av Sciroccos resurser skall användas till att etablera bolaget i den internationella marknaden för högpresterande identifieringssystem genom att bygga ut försäljningsorganisationen och knyta fler kvalificerade återförsäljare och slutkunder till bolaget.

Underliggande är att uppdatera marknadsdokumentationen, modernisera webbplatsen och genomföra ett antal andra marknadsföringsåtgärder. Scirocco kommer t.ex. att ställa ut i egen regi på Hannovermässan i April 2007, samt vid ett flertal andra tillfällen tillsammans med återförsäljare.

Arbetet med de sökta patenten skall fortsättas och produkter enligt dessa erbjudas till marknaden.


Årsstämma, kommande rapportering m.m.
Ordinarie årsstämma kommer att avhållas den 12 april 2007 kl 18.00 på plats som meddelas senare.

Rapporteringstillfällen:
Delårsrapport januari - mars 2007 offentliggörs 2007-04-27
Delårsrapport januari - juni 2007 offentliggörs 2007-08-09
Delårsrapport januari - september 2007 offentliggörs 2007-10-25

Antal aktier vid periodens slut var 16 706 818 st och antalet aktieägare omkring 630 st.

Denna bokslutskommuniké har ej granskats av bolagets revisorer.

Kista den 27 februari 2007

Scirocco AB (publ.)

Staffan Sjögren
VD

Om Scirocco AB
Scirocco AB (publ) säljer egenutvecklade infrarödbaserade identifieringssystem, Scirocco IRID, på en internationell marknad. Bolaget har sin tekniska och kommersiella verksamhet lokaliserad till Kista, Stockholm, och är representerat i de viktigaste industriländerna i Europa, Asien och Amerika. Produkterna når i regel slutkunden genom en lokal distributör eller systemintegratör. Läsarelektronik och tillbehör tillverkas i Sverige medan merparten av de mekaniska och elektriska komponenterna, samt identifieringsbrickorna, tillverkas utomlands. Scirocco äger samtliga immaterialrättigheter i systemet. Scirocco AB är noterat på Aktietorget (www.aktietorget.se).