Scirocco AB

Scirocco avser att upprätta kontrollbalansräkning och ansöka om företagsrekonstruktion

Pressmeddelande   •   Jul 17, 2009 08:49 CEST

(Aktietorget: SCIR B)
Sciroccos affärsområden har p.g.a. försening i produktutveckling samt rådande lågkonjunktur inte utvecklats enligt plan.

I anledning av ovanstående, samt att Bolaget misslyckats med finna ytterligare riskvilligt kapital, har styrelsen beslutat att upprätta kontrollbalansräkning samt att ansöka om företagsrekonstruktion.
Bolaget styrelse har beslutat att föreslå Peter Landgren på Attorney Esq. AB som rekonstruktör.

Bolaget avser dessutom att under rekonstruktionen fokusera verksamheten på de delar som tidigare genererat inkomster och ej på nya affärsområden.


Kista den 16 juli 2009

Scirocco AB (publ)


Styrelsen