Scirocco AB

SCIROCCO FÖRBÄTTRAR LOGISTIKEN HOS FORTUM VÄRME

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2009 12:54 CEST

Scirocco har fått beställning på sitt infraröda identifieringssystem för förbättrad logistik hos Fortum Värme i Högdalens kraftvärmeverk i Stockholm. Affären går genom vågsystemstillverkaren Flintab AB i Jönköping.

I kraftvärmeverket i Högdalen används 12 tippfickor dit anländande brännbart avfall skall tömmas. Med hjälp av Sciroccos taggar på hundratals sopbilar och containrar kommer dessa i samband med att de vägs att skickas till lämplig tippficka, samtidigt som vägningssystemet automatiskt uppdaterar ett överordnat datasystem som kallas TSS Fortum.

TSS Fortum står för Transportstyrningssystem Fortum och är ett så kallat fleet managementsystem som syftar till att hålla ordning på alla sopbilar och containrar som töms vid Högdalens Kraftvärmeverk, där det anländande avfallet omvandlas till el och värme.

Lösningen tar bort manuella tempon och ser till att registreringarna sker snabbt och säkert för korrekt fakturering och effektivast möjliga planering av transporterna.

Scirocco samarbetar i detta projekt med sin systemintegratör Flintab AB. Flintab har stort kunnande inom snabb precisionsvägning av fordon, och denna första order ses som ett genombrott för Sciroccos identifieringsteknik inom fordonsvägning i Sverige.

Man räknar med att det i landet finns mer än två tusen fordonsvågar där olika typer av transportfordon vägs och last kontrolleras.

Förutom i kraftvärmeverken behövs vägning och automatisk registrering av lastbilar, släpvagnar och olika typer av lastbärare bland annat vid grustag och betongfabriker, metallåtervinnings- och deponianläggningar, biomasseindustri, i jordbruk, i skogsbruk samt i petrokemisk industri.

Kista den 2 april 2009

Scirocco AB (publ)
Peter Thorander
VD


Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Scirocco Pressrelease 2009-04-02.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Scirocco

Om Scirocco AB
Scirocco AB (publ) säljer egenutvecklade RFID-system på en internationell marknad, och vänder sig till högprestandatillämpningar inom parkering/access, transportlogistik och fabriksautomation. Bolaget finns i Kista, Stockholm, och är representerat i de viktigaste industriländerna i framförallt Europa och Asien. Produkterna baseras på proprietär patenterad infraröd teknik eller UHF radioteknik enligt ISO-standard. En stor del av tillverkningen sker i Sverige medan identifieringsbrickorna och de mekaniska och elektriska komponenterna i regel tillverkas utomlands. Scirocco är noterat på Aktietorget (www.aktietorget.se).