Scirocco AB

SCIROCCO GÅR IN I JÄRNVÄGSOMRÅDET

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 09:24 CEST

Banverket har under våren utfört tester som pekar på att taggar och läsare från Scirocco svarar upp mot de krav som ställs inom det 6:e ramprogrammet i EUprojektet Freightwise. Ett av projektets mål är att standardisera tekniken för tågidentifiering. Testerna har utförts på avlyst flygplats, med taggar och läsare från olika leverantörer. Av dessa har Scirocco därefter, på grund av bästa prestanda, valts ut för pilotinstallation på järnväg under sommaren. För att ge ökad tyngd i standardiseringen kommer även en annan leverantör att väljas ut för denna test.

Ett problem inom järnväg är att "hålla ordning" på vagnarna, så att förseningar/kapitalbindning minimeras. Detta gäller företag med egna vagnflottor (i Sverige finns flera sådana, till exempel SSAB), såväl som SJ och andra tågoperatörer. Förutom dessa fördelar kan man med RFID även få bättre kontroll över individuella vagnars status, till exempel för förbättrat underhåll- vagnarna har ju inga egna "vägmätare". Banverket har redan ett mindre antal RFID-läsare installerade i bland annat Norrland, och har därmed verifierat de fördelar som uppnås med automatisk identifiering.

Applikationen kan inte använda batteriförsedda radiosändare på vagnarna eftersom vagnarna i regel saknar egen elförsörjning, och man har även motvilja mot att använda batteriförsedda taggar eftersom taggbytena ökar underhållskostnaden och medför risk för fel på grund av uttjänta batterier.

Det RFID-system för UHF som nu tagits fram av Scirocco klarar såväl hastighetskraven för järnväg som att inte ha något batteri i taggarna. Det följer dessutom den ISO-standard för RFID som numera är gängse i logistikområdet. Systemet är även konstruerat enligt de EU-frekvensbestämmelser för UHF som publicerades i slutet på 2008. Möjligheten att bli en Europastandard för järnväg är därför goda.

En viktig referens är att Sciroccos samarbetspartner utrustat alla 18 järnvägsadministrationer i Kina med sitt UHF-system. Det används bland annatpå världens högsta järnväg, i Tibet, vilket innebär att UHF är en beprövad frekvens för RFID i de klimatförhållanden som kan förekomma i Europa.

Kista den 23 april 2009

Peter Thorander
VD


Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Scirocco Pressrelease 2009-04-23.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Scirocco

Om Scirocco AB
Scirocco AB (publ) säljer egenutvecklade RFID-system på en internationell marknad, och vänder sig till högprestandatillämpningar inom parkering/access, transportlogistik och fabriksautomation. Bolaget finns i Kista, Stockholm, och är representerat i de viktigaste industriländerna i framförallt Europa och Asien. Produkterna baseras på proprietär patenterad infraröd teknik eller UHF radioteknik enligt ISO-standard. En stor del av tillverkningen sker i Sverige medan identifieringsbrickorna och de mekaniska och elektriska komponenterna i regel tillverkas utomlands. Scirocco är noterat på Aktietorget (www.aktietorget.se).