Scandinavian Clinical Nutrition, SCN

SCN TECKNAR EXPORTAVTAL I 11 NYA LÄNDER

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2007 08:45 CEST

(NGM:SCN MTF)

Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (SCN) har ingått 11 nya exportavtal för de patenterade och varumärkesskyddade preparaten Coldizin (mot förkylning) och Immulina (immunstimulerande), som bolaget tog över genom det nyligen genomförda förvärvet av danska biotech-företaget Nordic Phytopharma (NPP). Lansering kommer att ske på tio marknader under hösten 2007, och produkterna väntas distribueras till fler länder under året.

"Dessa exportavtal är synliga bevis på värdet av förvärvet av NPP och bekräftar den strategi som ligger till grund för att vi har valt NPP som SCN:s framtida exportavdelning för alla bolagets produkter", säger Ulf Söderberg, CEO för SCN.
"Avtalen kommer att ge direkt utfall i form av omsättning och framtida resultat, och vi förväntar oss ytterligare exportavtal under de kommande kvartalen", fortsätter Söderberg.

Forskning har visat att det patenterade förkylningspreparatet Coldizin reducerar förkylningssymtom i de övre luftvägarna inom 24 timmar. Två internationella patent skyddar produktens unika sammansättning och effekt. Immulina är ett patentskyddat preparat som stärker immunförsvaret, och som särskilt påverkar makrofagerna. Immulina har utvecklats av forskare på amerikanska University of Mississippi, och SCN/NPP har utlicensierat patenten under deras beräknade livstid på ca 20 år.

För Coldizin har avtal ingåtts med samarbetspartners i Indonesien, Danmark, Finland, Portugal, Polen samt Storbritannien och Irland. För Immulina har avtal tecknats för distribution i Sverige, Norge, Polen och Frankrike. Avtalen har en löptid på mellan tre och fem år.

Förvärvet av NPP har på kort tid gett SCN tillgång till flera produkter som på sikt kommer att medföra betydliga synergier till företagets satsning på egna sälj- och marknadsföringsbolag, bland annat i USA. NPP:s internationellt erfarna exportsäljare förväntas stärka SCN:s ställning på övriga världsmarknaden, och kommer under Q4 2007 att ta över ansvaret som exportavdelning för alla SCN:s produkter.

Förvärvet av NPP genomfördes i juli-augusti 2007 till en sammanlagd köpeskilling om 60 MSEK. Förvärvet gav SCN tillgång till de ovan nämnda produkterna Coldizin och Immulina, som hittills har lanserats på ett flertal marknader. Coldizin säljs i Norge, Sverige, Österrike och Turkiet, och Immulina finns i Danmark och Finland. Båda produkterna är fortfarande i en tidig fas på befintliga marknader.

Redan i maj stärkte SCN sin position inom förkylningsbehandling genom ett 20-årigt avtal med det norska biotech-företaget Life Capitol, som ger SCN exklusiv världsomspännande rättigheter till en patentsökt behandling av förkylningsvirus och virusrelaterad övervikt.

På forsknings- och utvecklingssidan har SCN idag ett forskningssamarbete med Karolinska Institutet, och via NPP tillkommer även forskare vid amerikanska University of Mississippi och Johns Hopkins University, samt med dansk Panum-institutet vid Köpenhamns universitet.

Mer information:
Ulf Söderberg, CEO, ulf.soderberg@scnutrition.com, +46 708 13 22 81


Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ) arbetar med forskning, utveckling och försäljning av vetenskapligt dokumenterade produkter inom kosttillskottsområdet (nutraceuticals). Bolaget bildades i början av 2006 och har en produktportfölj med ett flertal etablerade varumärken, såsom CUUR, Membraseven och Ledactin. Spetskompetens och strategiska allianser inom både forskning och försäljning, i kombination med innovativa och vetenskapligt dokumenterade produkter, skapar förutsättningar för lönsam tillväxt både i Sverige och på bolagets exportmarknader. SCN är noterat på NGM Nordic MTF sedan den 6 december 2006.