Scouterna

​Scouterna visar vägen för fler barn och unga i föreningslivet

Pressmeddelande   •   Jan 17, 2018 07:15 CET

Den 18 januari samlas ett 50-tal aktörer från föreningar, civilsamhällesorganisationer och myndigheter som jobbar med barn och unga i olika delar av landet. Syftet är att tillsammans med Scouterna diskutera hur en mer inkluderande verksamhet kan bedrivas och hur man tillsammans skapar ett mer välkomnande föreningsliv. Arbetet utgår ifrån Scouternas mångfalds- och tillgänglighetsarbete med verktyget ”Femstegsmodellen”.

”Femstegsmodellen” är framtagen för att stödja föreningar och medlemmar att diskutera och reflektera för att skapa en öppen och tillgänglig verksamhet. Detta reflektionsverktyg arbetar utifrån fem steg kring frågor om vem som börjar till vilka som stannar kvar och vad som påverkar i ett team, en organisation eller en verksamhet.

– Vi som deltar delar alla ett gemensamt ansvar för att få fler barn och unga att känna sig välkomna och ta plats i föreningslivet. Vi ska utbyta erfarenheter, lära av varandra och få fler att få verktyg att arbeta aktivt för ökad inkludering i sina organisationer. Samarbete och gemensam riktning är en nyckel till framgång för ökad öppenhet och tillgänglighet i svenskt föreningsliv, säger Katarina Hedberg, generalsekreterare på Scouterna.

Inom Scouterna används Femstegsmodellen i flera led; från ledarteam till patrullen, i styrelsen eller i planeringen inför ett sommarläger. Modellen hjälper till att syna verksamheten som drivs för att identifiera utmaningar som därefter ska kunna lösas.

– Vi ser att detta hjälper oss att se behovet av att ha flera olika perspektiv och erfarenheter inom en grupp eller organisation, samtidigt som det visar på vikten att ta ansvar i sin egen roll, så att vi tillsammans kan arbeta för ett gott bemötande och på så vis sänka trösklar så att fler känner sig välkomna. Det är något som både vi och många andra kan bli bättre på och därför behöver vi fortsätta våga jobba med detta och ifrågasätta hela tiden, säger Katarina Hedberg.

Ackreditering: Press är välkommen att delta. Anmälan sker till ulrika.askengren@scouterna.se senast den 18 januari kl 9.00. Datum: torsdagen den 18 januari, kl. 10 – 16 på Subtopia, Rotemannavägen 10 i Stockholm.

För mer information, kontakta: Caroline Thunved, kommunikationschef Scouterna, 0702-48 74 00 eller caroline.thunved@scouterna.se

Tillsammans kan vi göra mer! Scouterna ger över 68 665 barn och unga från alla delar av samhället chansen att uppleva äventyr tillsammans och växa som individer. Hur vill du vara med och bidra?