SVA AB

Scrapie ej bekräftat på skånsk tacka - svårbedömt provresultat gör fallet komplicerat

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2003 16:00 CEST

Provresultaten för en skånsk tacka som i början av april misstänktes vara drabbad av scrapie har kommit. Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) har meddelat att provsvaren är synnerligen svårbedömda. EU:s referenslaboratorium i Storbritannien har inte kunnat bekräfta att tackan var smittad av scrapie. Referenslaboratoriet har gjort upprepade undersökningar och begärde så sent som den 20 maj mer material för nya tester.
- Det här är ett komplicerat fall, säger Leif Denneberg, chef för djuravdelningen på Jordbruksverket. Utifrån den kunskap som finns idag har SVA inte kunnat ge oss en fullständig diagnos. Vi kommer därför att vidta fortsatta åtgärder, dels ur försiktighetssynpunkt men också av forskningsskäl för att öka kunskaperna.

Besättningen kommer att avlivas och destrueras. Vuxna djur kommer att undersökas på SVA. Gården kommer även fortsättningsvis att vara belagd med restriktioner. Kartläggningen av besättningar som kan ha varit i kontakt med den aktuella besättningen fortsätter.

Den aktuella tackan fångades upp i det nationella kontrollprogram som finns för att övervaka djursjukdomen scrapie. I det här fallet har undersökningar genomförts av tre olika laboratorier; SVAs laboratorium, referenslaboratoriet i Storbritannien samt av Veterinärinstitutet i Oslo. Flera fakta talar för att de förändringar som finns i hjärnan på tackan kan vara orsakade av s.k. prioner. Veterinärinstitutet i Oslo bedömer förändringarna som det man tidigare har kunnat se vid NOR 98, en av norska forskare nyligen beskriven sjukdom hos får som sannolikt är en prionorsakad TSE-sjukdom som liknar scrapie. EU:s referenslaboratorium däremot har inte kunnat påvisa prioner i sina undersökningar och har inte kunnat se att förändringarna i hjärnan är typiska för NOR 98. Detta gör att fallet är extremt svårbedömt. Kunskapen om NOR 98 är fortfarande ofullständig och forskning pågår. Diagnosen är fortfarande oklar och referenslaboratoriet kan varken bekräfta eller utesluta scrapie.

- Ytterligare forskning krävs för att slutgiltigt kunna ta ställning till vad detta rör sig om, säger Anders Engvall, statsepizootolog på SVA. Sådan forskning tar lång tid och måste prioriteras. Samtidigt måste vi lämna besked till Jordbruksverket så att de kan gå vidare med åtgärder.

Djursjukdomen scrapie har varit känd i över 250 år och är enligt dagens kunskapsläge ofarlig för människor. Sjukdomen drabbar får och getter och tillhör TSE-sjukdomarna. Sverige har bara haft ett utbrott av scrapie och det var 1986. NOR 98 upptäcktes i Norge 1998 och har hittills endast beskrivits i Norge. I de besättningar där NOR 98 upptäckts har endast ett djur varit drabbat och sjukdomen har inte kunnat påvisas på andra får i samma besättning. Det tyder på att NOR 98 sannolikt är mindre smittsam än scrapie. Inom forskningen pågår smittöverföringsförsök. Vissa forskare menar att NOR 98 kan bero på åldersförändringar i hjärnan med ärftlig bakgrund.


Kontaktpersoner:
Leif Denneberg, chef för djuravdelningen på Jordbruksverket,
tel 070 - 645 27 68
Anders Engvall, statsepizootolog på SVA,
tel 018-67 41 46, 070-664 74 20