Scribona AB

Scribona startar finansbolag i Sverige

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2005 09:12 CEST

Scribona kommer från och med november 2005 att erbjuda sina återförsäljare möjligheten att sälja slutkundfinansiering av it-utrustning i form av hyra eller leasing. Finansverksamheten kommer att vara nära knuten till Scribonas erbjudande som distributör till it-kanalen.

Verksamheten kommer att ledas av Henrik Olsson som tillsammans med specialister inom säljfinansiering kommer att säkerställa konceptets enkelhet och tillgänglighet.

Finansieringstjänsterna kommer att säljas och marknadsföras genom återförsäljare och samarbetspartners på den svenska marknaden, som snabbt kommer att kunna få finansieringsofferter, kreditcheck av kunder och utskrifter av kontraktshandlingar via en lättanvänd webbaserad finanstjänst.

Hyres- och leasinglösningarna inkluderar även lösningar för att förenkla slutkundernas produkthantering under hela produktlivscykeln, som till exempel omhändertagande och återvinning av utrangerad it-utrustning.

Refinansiering, kreditrisk och kontraktsadministration kommer att hanteras i nära samarbete med externa outsourcingpartners.


För ytterligare information, kontakta:

Scribona
Tom Ekevall Larsen, Verkställande direktör och koncernchef, telefon +46 (0)8 734 36 50
Henrik Olsson, ansvarig för Scribona Financial Services, telefon +46 (0)8 734 37 70

Fakta om Scribona
Scribona är en av Nordens ledande leverantörer av produkter och lösningar för informationshantering.
Scribona-koncernens verksamhet organiseras i två affärsområden:
• Scribona – försäljning och distribution av it-produkter
• Carl Lamm – kompletta lösningar inom dokumenthantering
För mer information, se www.scribona.se

Adress:
Scribona AB, Röntgenvägen 7, Box 1374, 171 27 SOLNA.
Bolagets säte är Solna, Sverige.