Scribona AB

Scribonas förvärv av Banque Invik SA slutfört

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2009 11:49 CEST

Scribonas tidigare meddelade förvärv av Banque Invik SA har slutförts efter godkännande av Luxemburgs finansinspektion och uppfyllande av övriga villkor.

För ytterligare information:
Lorenzo Garcia, Verkställande direktör, +46-(0)737 08 38 88


Besök även: www.scribona.se


Scribona är noterat på First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är dess Certified Adviser.