Scribona AB

Scribonas nyemission kraftigt övertecknad – tillför cirka 153,2 MSEK

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 13:21 CET

Sammanräkningen i Scribonas nyemission visar att 30.121.605 nya B-aktier, motsvarande 98,3% av de erbjudna B-aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter.

De 515.359 B-aktier som inte tecknats med stöd av teckningsrätter, motsvarande 1,7% av det totala antalet erbjudna B-aktier, kommer att tilldelas de aktieägare som önskat teckna B-aktier utan stöd av teckningsrätter, i enlighet med de principer som beskrivs i prospektet. Antalet aktier som tecknades utan stöd av teckningsrätter uppgick till cirka 19,8 miljoner. Emissionen är därigenom fulltecknad. Scribona tillförs genom nyemissionen cirka 153,2 MSEK före emissionskostnader.

Genom nyemissionen ökar antalet aktier i Scribona med 30.636.964 aktier av serie B och aktiekapitalet ökar med 61.273.928 SEK. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet till 163.397.144 SEK fördelat på 81.698.572 aktier, varav 2.530.665 aktier av serie A och 79.167.907 aktier av serie B. De nyemitterade B-aktierna beräknas bli föremål för handel på Nordiska listan från och med omkring den 20 november 2006.

Stockholm den 16 november 2006
Styrelsen för Scribona AB (publ)För ytterligare information, kontakta:

Scribona AB
Per Lemoine, Informationschef, telefon +46 (0)8 734 36 80

Fakta om Scribona
Scribona är en av de ledande distributörerna av it-produkter på den nordiska marknaden. Sortimentet är uppdelat i fyra produktområden: Persondatorer och kringutrustning, Server, lagrings- och infrastrukturprodukter, Programvara och Digitala konsumentprodukter. Produkterna distribueras genom it-återförsäljare och detaljister i Sverige, Danmark, Finland och Norge. För mer information, se www.scribona.se

Adress
Scribona AB, Röntgenvägen 7, Box 1374, 171 27 SOLNA.
Bolagets säte är Solna, Sverige.