Sverigedemokraterna Helsingborg

SD Helsingborg kommenterar färdtjänsten i Helsingborg

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2012 15:15 CEST

Återta färdtjänsten till Helsingborg igen

År in och år ut kan man följa i massmedia hur dåligt det funkar med färdtjänsten i Helsingborg. Man ju då undra om det bara skulle vara vissa personers klagomål som gör sig gällande?

 

Tyvärr är det inte så kan jag intyga, jag har själv mångårig erfarenhet som entreprenör, arbetstagare och brukare av färdtjänsten. Jag har många gånger tagit mig för pannan och undrat vad de sysslar med inom färdtjänsten. Från den dagen då Helsingborgs stad överlät verksamheten på andra att sköta så anser inte jag att det har fungerat något vidare.

 

Många gånger har jag undrat hur de politiker som beslutat om det hela har tänkt, hur jag har tyckt att de har saknat verklighetsförankring. Nu när jag själv har hamnat inom politiken så har jag inte glömt hur jag tänkte och kan ju tyvärr konstatera att så är fallet.

 

Att tillåta privata entreprenörer som beställningscentraler för färdtjänsten anser jag vara helt galet, jag har inom min tid sett hur privata företag har agerat som rena diktaturerna gentemot entreprenörerna med utpressningsmetoder som aldrig hade fungerat på en normal arbetsmarknad, allt för att hålla kostnaderna nere och gynna sin egen vinst Inte stadens. Jag har sett hur man har förlagt beställningscentraler där det för tillfället har varit gynnsammast med hjälp av bidrag eller låga löner. De har hamnat i Norrland, Estland, Moldavien och nu senast i Senegal. Detta är inte klokt. Jag vill att Helsingborgs stad snarast lämnar det regionala samarbetet med region Skåne för att återta verksamheten till Helsingborg med en kommunal växel. Helsingborgs stad har fortfarande det högsta ansvaret för färdtjänsten och ska inte medverka till att privata bolag ska sko sig på de som mest behöver färdtjänsten och inte heller till en låg lönepolitik i andra länder. Är det inte rimligare att Helsingborgarnas skattepengar går till att anställa människor i Helsingborgs närområde kan man ju undra?

 

Framför allt så tycker jag att det är på tiden att stadens politiker ser alla de som behöver använda färdtjänsten, det förtjänar en bra service och en trygghet i sitt resande. De behöver veta att de kan lita på beställningarna och att bilarna kommer. Jag vill samtidigt passa på att ge en stor eloge till att de färdtjänst chaufförer som gör ett enormt bra arbete trots alla de svårigheter som systemet utsätter er för. Jag hoppas att det kan förändras framöver till det bättre.

 

 

Michael Rosenberg

 

Kommunalråd (SD)