Västtrafik

SDF Västra valde Västtrafiks företagskort

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2012 15:25 CEST

Stadsdelsförvaltningen i Västra Göteborg har beslutat att erbjuda sina anställda enklare och billigare resor med kollektivtrafiken med hjälp av Västtrafiks nya företagskort. Lösningen innebär att arbetsgivaren köper årskort åt de anställda och att kostnaden sedan dras på lönen varje månad.

SDF Västra med cirka 3 500 anställda är den hittills största arbetsgivaren som valt lösningen med Västtrafiks företagskort. Beslutet togs i september och redan har intresset från de anställda visat sig vara stort.

– Vi är väldigt glada att SDF Västra har valt Västtrafiks företagskort för att förenkla jobbpendlingen för sina anställda och samtidigt minska kostnaderna och administrationen kring resor i tjänsten, säger Maria Björner Brauer, enhetschef för försäljning och marknad på Västtrafik.

De periodkort som ingår i Västtrafiks företagskort är för närvarande Göteborg, Göteborg+ och Göteborg++ samt Regionen runt. För ett periodkort Göteborg blir kostnaden 357 kr i månaden mot ordinarie pris 505 kr, summan dras ifrån nettolönen. Motsvarande pris för ett Regionen runt-kort blir 1 250 kr mot ordinarie 1 500 kr per månad. På så sätt kan de anställda spara mellan 1 775 kr och 3 000 kr per år.

– Västtrafiks drivkraft är att leverera enkla och pålitliga resor åt våra kunder och vi vet att många arbetsgivare vill kunna erbjuda alternativ till tjänstebil när trängselskatten införs. Företagskortet är ett sätt att underlätta för dem, säger Maria Björner Brauer.

Västtrafiks företagskort lanserades hösten 2011 och är en del i satsningen på att fördubbla resandet med kollektivtrafiken fram till år 2025. Kortet, som är svart till skillnad från de vanliga blå Västtrafikkorten, kan endast köpas av företag. Det är ett årskort och gäller dygnet runt på Västtrafiks samtliga tåg, spårvagnar, bussar och båtar inom respektive giltighetsområde.

För mer information:
Maria Björner Brauer, enhetschef försäljning och marknad 0722-21 47 91
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99

Varje dag reser 375 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.