Sveriges Dövas Riksförbund

SDR-projekt: Säkra kvalitén på teckenspråkiga webbsidor

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2011 16:03 CET

Idag finns det många webbsidor med information på svenskt teckenspråk. Tyvärr med stor variation på kvalité på översättning och tillgänglighet.

Det finns aktörer på marknaden som utger sig för att vara experter på teckenspråkig tillgänglighet, men inte är det. Och det är inte lätt för en som ska upphandla att veta vilka krav man ska ställa på en teckenspråkig produktion. Så trots goda och kostsamma ambitioner från myndigheter, kommuner och organisationer, så når informationen alltför ofta inte fram till mottagarna, teckenspråkiga döva.

Hur kan det komma sig?

En orsak är att den som ska upphandla översättningen inte har den kunskap som krävs för att bedöma kvalitén på den teckenspråkiga produkten och hur och var den ska publiceras för att nå målgruppen. Även om själva teckenspråksöversättningen är korrekt, så är det så många andra faktorer som påverkar kvalitén och om döva alls får någon nytta av den teckenspråkiga webbsidan – och beställaren valuta för investerade pengar. Ljus och bakgrund såväl som tempo och tydlighet är lika viktigt som sökbarhet, dvs att sidan publiceras så att den är möjlig att hitta utan problem.

Vi startar ett projekt

Sveriges Dövas Riksförbund har startat ett kvalitetssäkringsprojekt för tillgängliga hemsidor på svenskt teckenspråk. Projektet ska ta fram en kravprofil för aktör, översättning, teckenval, bakgrund, belysning, tempo, tydlighet, text/bildkoppling till aktören, sökfunktion och webbnavigation. Allt detta är nödvändiga kriterier för att säkerställa kvalitén och tillgängligheten på teckenspråkiga webbsidor.

SDR har en särskild kompetens som gör att vi med fog kan säga att vi är experter på tillgängliga webbsidor på teckenspråk för döva.

Kravprofilen med råd och stöd till producenter, upphandlare och webbredaktörer kommer vara klar under hösten 2011. Den kommer att ge upphandlare möjlighet att välja rätt företag för översättning och produktion av teckenspråksfilmer på webben.

Välkomna att ta kontakt med projektledare Carina Hofman, carina.hofman@sdr.org, 070-203 65 67.

 

Det svenska teckenspråket är likställt med de nationella minoritetsspråken, enligt beslut i Sveriges Riksdag 2009.  SDRs verkar på samhällets alla nivåer och i alla sektorer för teckenspråkiga döva och hörselskadade ur flera perspektiv – språkpolitiskt,  handikappolitiskt, kulturpolitiskt och samhällspolitiskt.