Sveriges Dövas Riksförbund

SDRs nya styrelse

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2013 10:55 CEST

Kongressen har valt förbundsstyrelse för 2013-2017

Förbundsordförande
Hanna Sejlitz, Stockholm

Vice förbundsordförande
Henrik Sundqvist, Stockholm

Ledamöter

Göran Alfredsson, Borås
Tord Rådahl, Knivsta
Tomas Hellström, Stockholm
Mattias Dahlgren-Hellöre, Insjön
Lena Johansmide, Stockholm
Lolo Danielsson, Stockholm
Patrik Nordell, Stockholm 

Det svenska teckenspråket är likställt med de nationella minoritetsspråken, enligt beslut i Sveriges Riksdag 2009. SDR verkar på samhällets alla nivåer och i alla sektorer för att påverka och tillvarata teckenspråkiga döva och hörselskadades intressen ur flera perspektiv – språkpolitiskt,  handikappolitiskt, kulturpolitiskt och samhällspolitiskt.