Sveriges Dövas Riksförbund

SDRs ordförande ställer inte upp för omval

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2013 17:00 CET

Sveriges Dövas Riksförbunds ordförande Ragnar Veer tillkännager idag att han inte ställer upp för omval för ytterligare en kongressperiod, vid valet i juni. Ragnar Veer tillträdde som ordförande 2009.

- Jag har varit aktiv i föreningslivet från 1977. Det är 36 års föreningsarbete och folkbildning av olika slag från lokal nivå upp till riksnivå. Det är en lång tid som samtidigt har varit en mycket rolig tid.

Man vet inte om det finns ett bästa tillfälle att byta ordförande, men det känns som ett bra tillfälle att göra det nu, när vi står inför stora förändringar inom dövrörelsen. Och eftersom det sammanfaller med min starka längtan att pröva något nytt, så tycker jag att det är bäst att jag nu tackar för mig och meddelar att jag inte ställer upp för omval för ytterligare en kongressperiod.

Jag kommer att leda SDR som avgående ordförande fram till kongressen, och då överlämna det viktiga och hedrande uppdraget som förbundsordförande för SDR till min efterträdare.” 

Ragnar Veer, förbundsordförandeDet svenska teckenspråket är likställt med de nationella minoritetsspråken, enligt beslut i Sveriges Riksdag 2009. SDR verkar på samhällets alla nivåer och i alla sektorer för att påverka och tillvarata teckenspråkiga döva och hörselskadades intressen ur flera perspektiv – språkpolitiskt,  handikappolitiskt, kulturpolitiskt och samhällspolitiskt.