Sverigedemokratisk Ungdom

SDU ifrågasätter Svenska kyrkans kampanj

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2010 17:41 CEST

Stockholms stift är i full färd med att bedriva en omfattande och dyr politisk kampanj. Bakgrunden till kampanjen är bland annat Sverigedemokraternas riksdagsinträde, som kyrkans representanter redan hunnit bemöta med såväl löften om utestängning från kyrkans lokaler, som biskop Eva Brunnes prisande av våldsvänsterns hatmanifestationer på gator och torg. Kampanjens uttalade syfte är att "motverka rasism", vilket i kyrkans värld innebär bekämpandet av all form av vett och sans när det kommer till invandrings- och integrationspolitik.

Det som kanske ändå är mest iögonfallande är att Stockholms stift lägger 0.75 miljoner kronor på att bedriva denna kampanj. Pengar som till exempel hade kunnat användas för att ge: 115 000 människor medicin mot malaria, 215 000 barn ett skolpaket med skrivböcker och pennor eller 1.3 miljoner människor vätskeersättning.

SDU finner det underligt att Svenska kyrkan lägger denna ansenliga summa på 0.75 miljoner kronor till att driva en politisk kampanj ”mot rasism” samtidigt som det dör två barn varje minut i malaria. Samtidigt som hundra miljoner barn runt om i världen inte har möjlighet att gå i skolan. Samtidigt som 4000 barn dör varje dag för att de inte får rent vatten.

SDU menar att Svenska kyrkan har en extremt snedvriden verklighetsbild när man gör prioriteringar som dessa. SDU gläds samtidigt åt Sverigedemokraternas riksdagsförslag att tillskjuta miljardbelopp till flyktinghjälp genom FN. En märklig ordning kan tyckas när kyrkan lägger sina resurser på inrikespolitik medan ett politiskt parti vill lägga dem på flyktinghjälp.

Sverigedemokratisk Ungdom anser att det är dags för Svenska kyrkan att tänka om. Sluta använda kyrkoavgiften till att propagera politiskt och börja hjälpa utsatta människor istället!

För mer information

William Hahne: Pressekreterare SDU

E-post: william.hahne@sdu.nu

Tel: 08-50 00 04 93