Sverigedemokratisk Ungdom

SDU:s valberedning presenterar förslaget till förbundets fem officiella riksdagskandidater

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2013 09:24 CEST

På förbundskongressen den 6-8 september i Linköping kommer kongressdelegaterna att utse SDU:s fem officiella riksdagskandidater inför riksdagsvalet 2014. SDU kommer sedan att kommunicera listan med dessa kandidater till Sverigedemokraternas valberedning och övriga viktiga instanser. Det är förbundets målbild att samtliga dessa fem placeras på riksdagslistan med god möjlighet att få förtroende som ledamöter av Sveriges riksdag. SDU:s valberedning har nu intervjuat samtliga anmälda kandidater och lyssnat på förbundet vilka som anses vara mest lämpade. Vi har härmed nöjet att presentera förslaget till Sverigedemokratisk Ungdoms fem officiella riksdagskandidater till valet 2014. Slutgiltigt beslut sker på förbundskongressen i Linköping den 6-8 september.

1. Gustav Kasselstrand, 26 år, är förbundsordförande för SDU. Han är uppvuxen i Valdemarsvik och läste samhällsvetenskapligt program med kulturinriktning på Nyströmska skolan i Söderköping. Efter gymnasiestudierna fullgjorde han värnplikten på ett stadsskyttekompani på Livgardet. Gustav har en kandidatexamen i nationalekonomi med inriktning mot finansiell ekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Han studerade en termin i Tübingen i södra Tyskland. Efter examen rekryterades han som politisk sekreterare till Sverigedemokraternas riksdagsgrupp, en anställning han hade i två år. Numera arbetar han i näringslivet i Stockholm.

2. William Hahne, 21 år, är vice förbundsordförande för SDU. Han är uppvuxen i Stockholm och Norrtälje samt har bott två år i Indonesiens huvudstad Jakarta. William har en naturvetenskaplig gymnasieutbildning från Enskilda gymnasiet i Stockholm och arbetade efter sin utbildning 1.5 år i riksdagen som pressekreterare åt Sverigedemokraterna. Efter sin anställning i riksdagen genomförde han militär grundutbildning och har de senaste 1.5 åren varit anställd av Försvarsmakten som luftburen jägarsoldat på K 3. Vid sidan av det har William startat ett aktiebolag inom IT-sektorn tillsammans med en god vän.

3. Eric Myrin, 26 år, är distriktsordförande för SDU Stockholm. Han är uppvuxen i Nacka och har studerat kommunikation och juridik på Stockholms universitet. Sedan riksdagsinträdet arbetar han som pressekreterare på Sverigedemokraternas riksdagskansli. Eric är huvudansvarig för ungdomsförbundets mediesatsning SDU-Television, där han legat bakom flera uppmärksammade filmer. Han satt i förbundsstyrelsen från 2007 till 2011. Han var en av partiets riksdagskandidater i förra valet.

4. Jonas Andersson, 23 år, är andre vice förbundsordförande för SDU. Han är uppvuxen i Eskilstuna där han läste naturvetenskaplig linje på Rinmangymnasiet. Efter gymnasiestudierna flyttade han till Linköping där han nu studerar nationalekonomi och statsvetenskap på Linköpings universitet. Jonas valdes in som kommunfullmäktigeledamot i Linköping för Sverigedemokraterna efter valet 2010. Han är sedan valet också anställd som politisk sekreterare för Sverigedemokraterna i Linköpings kommun.

5. Joakim Isheden, 22 år, är förbundssekreterare och förbundskassör för SDU. Han gick på Södra Latins Gymnasium i Stockholm där han läste samhällsvetenskapligt program med språklig inriktning. Han har erhållit ett stipendium från Goethe-institutet i Stockholm för goda meriter och insatser i tyska språket. Han har även en lång karriär som schackspelare. Isheden är uppvuxen i Salem men flyttade efter att ha tagit studenten till Uppsala för att studera språk- och statsvetenskap vid Uppsala Universitet. Efter avlagd kandidatexamen bor han numera i Stockholm och arbetar inom detaljhandeln.

För frågor kontakta:

Robert Jansson, valberedningens sammankallande
0703-836482
robert.jansson@sverigedemokraterna.se

Gustav Kasselstrand, förbundsordförande
0730-430884
gustav.kasselstrand@sdu.nu