Sverigedemokratisk Ungdom

SDU Stockholms helhjärtade stöd till förbundsstyrelsen

Pressmeddelande   •   Mar 19, 2012 18:15 CET

Då en liten men fanatiskt driven grupp, bestående av personer som i flera fall inte ens är medlemmar, tvingats avslöja sina planer på att försöka avsätta nuvarande förbundsstyrelse vill SDU Stockholm, förbundets medlemsstarkaste distrikt, med detta uttalande uttrycka sitt helhjärtade stöd för sittande förbundsstyrelse. SDU Stockholms styrelse samt ombud valda på distriktsårsmötet den 15 mars har under styrelsemöte enhälligt beslutat att gå ut med detta uttalande i syfte att framhålla att vi ställer oss bakom den nuvarande förbundsstyrelsen, förbundsordförande och dess arbete.

SDU Stockholm menar att ett visst ställningstagande i en konflikt i mellanöstern aldrig kommer att förblinda oss och överskugga ett i övrigt fantastiskt arbete från förbundsstyrelsen. Oavsett åsikt i ställningstagandet som sådant kommer denna fråga för oss aldrig att kunna bli viktigare än att vi värderar arbetet med SDU:s organisation och inrikespolitiska ställningstaganden högre.

Valberedningens ambition under förra årets kongress var att tillsätta en styrelse med syftet att leda förbundet genom valet 2014. Den ambitionen räknar vi med att den kvarstår. Nuvarande förbundsstyrelse har från grunden byggt ett stolt, självständigt och identitetsskapande ungdomsförbund som under året kraftigt slagit alla tidigare medlemsrekord. Organisationen har under förbundsstyrelsens och i synnerhet Gustav Kasselstrands ledning, blivit ett stabilt och kraftigt förbund. Distrikten har givits mer utrymme och har utvecklats från att tidigare i många fall varit påhittade luftslott till att bli fristående politiska enheter. Detta ledde till att riksorganisationen under vintern kunde ordna förbundets första distriktsträff där politiska hjärnor från hela landet träffades för utbildning och diskussion. Omfattande kampanjer har varit PR-mässiga genidrag som har givit SDU en positiv position på kartan, ett namn att ta på allvar. Samtidigt har arbetet med att utveckla och fördjupa politiken drivits aktivt, vilket gjorde att man under förbundskongressen för första gången kunde presentera fjorton politiska program. Det SDU vi idag har fått under nuvarande ledning och trots minimala ekonomiska resurser är ett SDU vi sällan ens kunde drömma om för bara drygt ett år sedan.

Att i detta läge avsätta hela nuvarande styrelse vore en katastrof som skulle orsaka en djup splittring och många oläkbara sår i förbundet. Vi tänker inte låta en liten klick utanför förbundet rasera det som byggts upp. SDU Stockholm uppmanar därför nu övriga nyvalda distriktsstyrelser att efterfölja detta uttalande och instämma i det starka stöd som finns för den nuvarande förbundsstyrelsen. Nu satsar vi mot 3000 medlemmar!


SDU Stockholm

William Hahne
Distriktsordförande

Eric Myrin
Vice distriktsordförande och delegat

Andreas Magnusson
Andre vice distriktsordförande och delegat

Malte Holm
Styrelseledamot

Viktor Carlson
Styrelseledamot och delegat

Victor Valtersson
Styrelsesuppleant och delegat

Oscar Ström
Styrelsesuppleant och delegat

Daniel Löfgren
Styrelsesuppleant och delegat

Michael Kjellander
Styrelsesuppleant och delegatersättare

Josefin Helander
Delegatersättare