Sverigedemokratisk Ungdom

SDU välkomnar införlivande av KDU

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2012 20:24 CET

Med anledning av att Göran Hägglund valts om till partiordförande för Kristdemokraterna välkomnar nu Sverigedemokratisk Ungdom en anslutning av partiets ungdomsförbund.

KDU:s ordförande Aron Modig har nyligen uttryckt åsikter som i hög grad överensstämmer med SDU:s. I och med valet av Hägglund blir det omöjligt för de unga kristdemokraterna att få gehör för sina hjärtefrågor om bland annat lag och ordning. Om KDU i stället skulle uppgå i det enda konservativa alternativet SDU, skulle man ha goda möjligheter att driva denna politik. Ett fortsatt socialliberalt och håglöst KD innebär att KDU som rörelse saknar framtid.

Gustav Kasselstrand, ordförande för SDU, meddelar att han snarast kommer att bjuda in Aron Modig och KDU:s övriga förbundsstyrelse till ett möte för att diskutera en lösning där de unga kristdemokraterna övergår till SDU.

- Ideologiskt sett är det helt uppenbart att KDU står närmare oss än sitt eget moderparti, säger Gustav Kasselstrand.

För mer information:

Gustav Kasselstrand, förbundsordförande SDU

0730-43 08 84